EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

Úspech vozidiel na zvoz odpadu s rotačným lisovaním v Európe a na Slovensku

Úspech vozidiel na zvoz odpadu s rotačným lisovaním v Európe a na Slovensku

V uplynulých dňoch sme odovzdali 70-ty Rotopress slovenskému zákazníkovi. Už viac ako 80 rokov je Faun Rotopress optimálnym riešením pre zber a zvoz odpadu. V niektorých európskych krajinách dosahuje až 80% trhový podiel. V globálnom merítku nadstavby s rotačným lisovaním vyrába viacero výrobcov, z ktorých každý dáva dôraz najmä na jedinečný zhutňovací systém, ktorý pozostáva z nepohyblivého lisovacieho šneku v zadnej časti a šnekového dopravníka v bubnovom zásobníku. Nosným uzlom lisovania sú doštičky umiestnené na nepohyblivom šneku. Je to najviac namáhaná časť nadstavby, preto sú odliate zo špeciálnej ocele a uchytené na šnek buď pevným (zvárané) alebo vymeniteľným spôsobom. Rotačný systém lisovania sa v porovnaní s lineárnym systémom stláčania odpadu presadil viacerými jednoznačnými výhodami:

  •  Preprava odpadu v prednej časti nadstavby so sebou prináša vyvážené zaťaženie a zabraňuje tak preťaženiu zadnej nápravy, čo v praxi znamená zvýšenie prepravnej kapacity pri komunálnom, ale hlavne pri biologicko rozložiteľnom odpade o 10 – 20% oproti lineárnemu systému stláčania odpadu. Navyše znižuje opotrebenie pneumatík a má nižšiu spotrebu PHM.
  •  Nadstavba s rotačným lisovaním odpadu má len 13 mechanických pracovných dielov, nadstavba s lineárnym lisovaním ich má takmer 40, čo má vplyv na nízku poruchovosť, nižšie servisné náklady (cca. 30 – 40%)a menšie prestoje vozidla.
  •  Zberný rotačný bubon je samočistiaci. Lineárny systém je nutné pracne, ručne čistiť.
  •  Rotopress kontinuálne a rovnomerne lisuje odpad, lineárny systém cyklicky nerovnomerne.
  •  Rotopress má o 40% kratší zadný previs nadstavby, čo predstavuje lepšie manévrovacie a jazdné vlastnosti vozidla.
  •  Rotopress je štandardne utesnený proti úniku tekutín, ktoré tak nevytekajú na vozovku.
  •  Homogénne premiešanie odpadu v Rotopresse umožňuje čiastočné kompostovanie odpadu, pričom nevzniká hniloba.
  •  Rotopress je ideálny okrem iných odpadov ideálny na zvoz BRO, lineárny press je na zvoz BRO nevhodný
  •  Životnosť Rotopressu je až o 50% dlhšia ako lineárneho presu

Kvality Rotopressov využívajú v praxi nielen mestá, obce, ale aj privátne nadnárodné spoločnosti, ktoré sú lídrami trhu s komunálnym odpadom. Na slovenský trh bol Rotopress uvedený v roku 2005 a v nasledujúcich siedmych rokoch postupne nahradil a nahrádza staré vozidlá s lineárnym lisovaním. Predpokladáme, že do roku 2020 úplne nahradí vozidlá s lineárnym lisovaním.