EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

Category: Redox v médiách

Prvý ročník konferencie REDOX Odpadový summit bol nabitý prezentáciami odborníkov

Prvý ročník konferencie REDOX Odpadový summit bol nabitý prezentáciami odborníkov

Prvý ročník konferencie o odpadoch Odpadový summit 2024, ktorá sa konala 25. apríla v priestoroch Jurkovičovej teplárne v Bratislave, priniesol množstvo tém, ktoré nielen v súčasnosti, ale už niekoľko rokov rezonujú v odpadovom hospodárstve. Téma „Ako vniesť do nakladania s odpadmi už naozaj poriadok“ podnietila množstvo zaujímavých prednášok a tém v danej problematike.

Konferencia o odpadoch, kde by sa mohli slobodne vyjadrovať či už podnikatelia v odpadovom hospodárstve, samosprávy, štát, či rôzne organizácie na Slovensku, chýba. Prvý ročník Odpadového summitu tak vyplnil dieru na trhu a účasť hostí to len potvrdila. Prítomným sa na začiatku prihovoril organizátor podujatia a majiteľ spoločnosti REDOX, Roman Malček. 

„Je to  pokus vytvoriť neutrálny priestor pre relevantných hráčov na trhu s odpadmi. Myslím si, že takáto akcia na Slovensku chýba, a práve takéto podujatie je priestor, kde sa môže uskutočniť absolútne otvorená diskusia,“ privítal plnú sálu Roman Malček. A je naozaj o čom diskutovať. Už niekoľko rokov panuje v nakladaní s odpadmi zmätok a mnohé legislatívne zmeny, ktoré mali platiť, sa stále presúvajú či odkladajú. Samozrejme, zmeny sa dejú či nedejú aj v závislosti od vládnucej garnitúry, avšak, mnohé povinnosti nám vyplývajú z členstva v Európskej únii a zo záväzkov ,ktoré sme prijali v prístupových zmluvách. V takomto neporiadku nie je možné plánovať akékoľvek investície v odpadovom hospodárstve na viac ako dva roky dopredu ,čo spôsobuje veľkú nestabilitu trhu a značné škody všetkým zúčastneným subjektom na trhu.

Podľa organizátora nevládne neporiadok v odpadoch ako takých, problémom je skôr legislatíva. Hoci sme členmi Európskej únie už 20 rokov, stále sme akoby nenasadli na ten správny vlak. Európska hierarchia odpadového hospodárstva absolútne nerezonuje so slovenskou ekonomickou hierarchou a realitou. Závažné problémy riešia aj samosprávy. Tie sú často nútené neustále zvyšovať poplatky za odpad, učiť obyvateľov triedeniu odpadov, najmä nepopulárneho kuchynského odpadu, ktorý v lete pôsobí v hnedých nádobách nepríjemný zápach či vyžadovať kompostovanie záhradného odpadu. Svoje o tom v zaujímavej prezentácie tlmočila za Úniu miest SR Zuzana Čachová. „Ak nie sú dobre komunikované všetky pripravované legislatívne zmeny, tak si potom prax vynúti ich zrušenie, oddialenie alebo zmenu na možnosť, čiže z povinnosti sa zrazu stane možnosť,“ uviedla Zuzana Čachová na margo legislatívnych zmien, ktoré sú v niektorých prípadoch šité horúcou ihlou. Skvelým príkladom je zavedenie povinnosti  množstvového zberu drobného stavebného odpadu pre samosprávy, vyhlásený už v roku 2016. O dva roky neskôr sa legislatíva musela zmierniť a stala sa len možnosťou, nakoľko pre samosprávy to bolo veľmi obtiažne. A to aj napriek tomu, že podľa Čachovej bola táto zmena prínosom. 

Svoje poznatky a skúsenosti prezentoval aj prezident Zväzu automobilového priemyslu SR, Alexander Matušek. Keďže jedným z trendov, ktoré naberajú na intenzite je aj elektromobilita, na ktorú je úzko naviazaná recyklácia elektrických batérií z vozidiel, treba sa nad touto výzvou nielen zamýšľať ale aj konať. Slovensko na túto výzvu nie je podľa Alexandra Matušeka pripravené, hoci v zahraničí sú na tom o niečo lepšie. „V Poľsku sa už stavia, v Českej republike už majú schválené dva projekty, no na Slovensku sa nedeje nič,“ upozornil prezident Zväzu automobilového priemyslu SR. 

„My sa na odpady pozeráme ako na zdroj, niekto ako na problém. No pre nás je to príležitosť,“ povedal možno prekvapivo riaditeľ pre stratégie a rozvoj Brantner Slovensko a konateľ CEBZ, s. r. o. Peter Pajerchin, ktorý nevidí situáciu s odpadmi na Slovensku vôbec tragicky. Hoci produkujeme čím ďalej tým viac odpadu, čo na jednej strane spôsobuje problémy, na tej druhej sa majú ľudia Slovensku čoraz lepšie. Zároveň nám však vyplýva povinnosť znížiť skládkovanie do roku 2035 na 10 percent a úroveň recyklácie zdvihnúť na 65 %. „Toto sú výzvy, ktoré nás čakajú, ten dlhodobý cieľ. Preto som rád, že pán Malček robí takúto konferenciu, pretože by mala vzniknúť platforma, ktorá podporí spoluprácu,“ vysvetlil Peter Pajerchin. Pán Pajerchin predstavil na konferencii najnovší projekt technológie zpracovania komunálneho odpadu ktorý realizuje spoločnosť Brantner spoločne s SPP.

Významné podnety priniesla panelová diskusia s naozaj na slovo vzatými odborníkmi. Generálny riaditeľ spoločnosti Marius Pedersen Oliver Šujan, generálny riaditeľ firmy Kosit Marián Christenko, prezident Združenia organizácií verejných prác Peter Kuba a majiteľ spoločnosti Redox Roman Malček živo preberali budúcnosť odpadového hospodárstva, ktorá skrýva množstvo problémov čakajúcich na vyriešenie. „Sústreďujeme sa na to, aby sme vyzbierali dostatok suroviny pre už existujúce recyklačné kapacity, v takej kvalite, aby sa celý proces recyklácie zjednodušil,“ reagoval na otázku o plánovaní nových kapacít súvisiacich s recykláciou plastov Oliver Šujan. Marián Christenko poukázal na nezmyselnosť množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu v kolektívnej bytovej výstavbe(sídliská),v IBV ho odporúča len ako výsledok slobodného rozhodnutia samosprávy,nie ako zákonnú povinnosť.V mestách kde je efektívne zavedený  dlhoročný triedený zber odpadov zavedenie množstvového zberu nezníži celkové množstvo zmesového komunálneho odpadu.Peter Kuba poukázal na zbytočnú duplicitu v zbere a zhodnotení kuchynských odpadov a BRO odpadov.Prečo musia obyvatelia miest povinne triediť tieto odpady  a následne financovať povinnú úpravu týchto odpadov,ktoré sa aj tak nachádzajú v nádobách na zmesový komunálny odpad?

Svoje bohaté skúsenosti na prvom ročníku Odpadového summitu prezentoval spolumajiteľ skupiny WOOD & Company a predseda predstavenstva spoločnosti Kosit, Ľubomír Šoltýs. Naprieč Slovenskom spracováva Kosit odpad od 850-tisíc obyvateľov z viac ako 350 miest a obcí. Budúcnosťou je však podľa Šoltýsa spoločnosť bez odpadov a aj preto sa zameriavajú na projekty ZEVO. „ZEVO s kapacitou100-tisíc ton a triediaca linka schopná vytriediť 30-tisíc ton odpadu dokáže vyprodukovať teplo v objeme 33-tisíc MWh a elektrickej energie v objeme 60-tisíc MWh,“ uviedol vo svojej prezentácií Marián Šoltýs. Odpad tak môže byť výborným zdrojom energie a takmer všetok môže byť racionálne využitý.

Pomôcť pri hľadaní riešení problémov v odpadovom hospodárstve môžu aj odpadové hospodárske eurofondy. O ich možnostiach hovoril Peter Sládek, predseda predstavenstva poradenskej spoločnosti Euro Dotácie a. s., ktorá sa špecializuje na eurofondy pre odpadové hospodárstvo. „Možnosti ponúkajú štrukturálne fondy, environmentálny fond, novinkou je fond na spravodlivú transformáciu a čiastočne Plán obnovy a odolnosti, v ktorom je 6,5 miliardy eur,“ zdôraznil Peter Sládek. Dodal, že peniaze musia byť vyčerpané do roku 2026 a hoci sme už v polovici, čerpať tieto financie sa nám nedarí a mnoho projektov stojí. 

Nabitú konferenciu uzavrel prednáškou organizátor Odpadového summitu 2024 a majiteľ firmy Redox, Roman Malček. Téma úpravy odpadov pred skládkovaním je doslova horúcim zemiakom, ktorý mal byť podľa smerníc Európskej únie už dávno vyriešený. „Slovensko malo znížiť množstvo odpadu na úroveň z roku 1995 už k 31. 12. 2020. No do dnešného dňa sa tak nestalo a o pár mesiacov bude naša krajina už štvrtým rokom v omeškaní,“ začal nelichotivé štatistiky Roman Malček. Slovensko prijalo v rokoch 2013-2023 niekolko opatrení,ktoré mali pomôcť k zníženiu skládkovania komunálnych odpadov. Zavedenie povinného zberu kuchynských odpadov malo znížiť skládkovanie až o 40%,realita je v jednotkách percent,rozdanie desiatok  tisíc kompostérov po obciach úroveň skládkovania takmer neznížilo vôbec.Zákaz používania jednorazových plastových obalov znížilo skládkovanie o 1%.

„Veľmi dôležité, pre znižovanie miery skládkovania, je čo najrýchlejšie vybudovať dostatočné kapacity na energetické zhodnocovanie odpadov a definitívne spustenie povinnej úpravy odpadov pred skládkovaním ,“ upozornil Roman Malček. Jedným z riešení je aj budovanie biodomov, v ktorých sa hygienizuje podsitná-tzv.biologická frakcia zmesového komunálneho odpadu. Výsledkom procesu úpravy frakcie je odpad, ktorý je stabilizovaný a spĺňa tak cieľ povinnej úpravy, elimináciu tvorby skleníkových plynov. „Sme pripravení pomáhať samosprávam a odpadovým spoločnostiam s riešením, v ktorom bude mať úprava odpadov zmysel a efektívne a kvalitné výsledky,“ uzavrel svojou prezentáciu Odpadový summit 2024 Roman Malček. 

Partnerom konferencie bola spoločnosť LA NOTA, dodávateľ originálneho aróma marketingu priamo z francúzskeho Grass, ktorá sa postarala o prevoňanie koferenčnej sály. LA NOTA vaša prvá voľba pre profesionálny aróma marketing, voňavé riešenia a neutralizáciu vôní.

15. apríla 2024

Pripravujeme prvý ročník konferencie: REDOX odpadový summit 2024

Pripravujeme prvý ročník konferencie: REDOX odpadový summit 2024

V REDOX-e si dlhodobo uvedomujeme, že na Slovensku chýba formát, ktorý by združoval profesionálov a firmy z odpadového hospodárstva. Preto sme sa rozhodli chopiť iniciatívy a prísť s vlastnou konferenciou pod záštitou REDOX-u. Prvý ročník konferencie nesie podtitul: Ako vniesť do nakladania s odpadmi už naozaj poriadok.

25. apríla budeme v Jurkovičovej Teplárni v Bratislave diskutovať s vybranými hosťami
na témy ako sú :

 • Budúcnosť skládok na Slovensku
 • Ako naštartovať no zároveň neprestreliť výstavbu spaľovní odpadov
 • Ako napraviť nezvládnutý zber kuchynského komunálneho odpadu
 • Ako zreálniť na Slovensku poplatky domácností aj firiem za odpady
 • Následky prijatia či neprijatia najnovšej úpravy nakladania s odpadmi od začiatku januára roku 2025
 • Vlastné vs. súkromné komunálne služby pre mestá a obce – ich výhody a riziká
 • Množstvový zber odpadu: Úspora alebo drahá komplikácia?

Odpady sú rozhodne zaslúžia väčšiu pozornosť a my v REDOX-e sa dlhodobo snažíme prinášať dlhodobé, funkčné a rozumné riešenie v odpadovom hospodárstve. Tešíme sa na našich klientov a partnerov.

 

Program konferencie :

27. mája 2022

Ako bolo na Sneme ZOVP 2022 (FOTO)

Ako bolo na Sneme ZOVP 2022 (FOTO)

Združenie organizácii verejných prác SR (ZOVP) sa na pracovnej časti snemu rozrástlo o piatich nových členov.

Viac ako 200 ľudí, 45 členských organizácií a 26 spoločností vystavovateľov. Tak vyzeral celoslovenský Snem Združenia organizácií verejných prác SR (ZOVP) v utorok 17. mája, ktorého dejiskom bol hotel Patria na Štrbskom Plese. Združenie touto udalosťou oslávilo 30. výročie svojho založenia.

Účastníkmi snemu boli odborníci z rôznych oblasti komunálnych služieb, zástupcovia samospráv, ako aj s vystavovatelia a výrobcovia produktov pre výkon verejnoprospešných služieb pre mestá a obce. Denník Odpady-portal.sk bol ako mediálny partner podujatia pri tom. Fotogalériu z akcie nájdete nižšie v článku.

Peter Kuba: Za 30 rokmi ZOVP je kus života

„Tridsať rokov ukázalo, že Združenie vie hľadieť dopredu, mať stále nové nápady a ambície,“ uviedol vo svojom slávnostnom príhovore prezident ZOVP Peter Kuba.

„Za 30 rokov existencie ZOVP je to veľké množstvo životných príbehov, udalostí, zážitkov, nádejí a spomienok. Zostal tu kus života nielen členov združenia, ale aj našich partnerov, priaznivcov a priateľov z iných organizácií, miest a obcí, a ja verím, že ste si všetci odtiaľto odniesli veľa dobrého a užitočného,“ doplnil.

Program tohtoročného jarného snemu ZOVP bol kombináciou slávnostnej a pracovnej časti.

Slávnostnou časťou snemu prítomných sprevádzala moderátorská dvojica, Pavol Heško a Kristína Priesterová. Hosťom podujatia sa medzi inými prihovorili aj poslanec NR SR Radovan Kazda (spoluvlastník vydavateľstva Odpady-portal.sk – pozn. red.), prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) Peter Krasnec, ako aj prezidenti partnerských združení z Českej republiky a Maďarska.

Pozvanie na snem prijali bývalí členovia ZOVP, ktorí pracovali v jeho orgánoch. Prezident ZOVP im slávnostne odovzdal ďakovné listy s medailou za prácu na rozvoji združenia.

Prezident združenia P. Kuba zároveň poďakoval aj zahraničným partnerským organizáciám a odovzdal ich zástupcom ocenenie za rozvoj medzinárodnej spolupráce.

Redox prezentoval novinky

Celé podujatie sa konalo s podporou generálneho partnera, spoločnosti Redox. Tú na podujatí zastupoval aj jej majiteľ Roman Malček.

„Redox pri príležitosti 20. výročia svojho založenia priniesol na snem ZOVP dve novinky -modernizovaný FAUN Rotopres na podvozku Mercedes a lineárny press Hidromak zo skupiny FAUN na podvozku Ford, ktorý predstavuje low-costové riešenie pre menšie mestá a obce, kde dominuje zvoz odpadu prostredníctvom malých 110-litrových, 120-litrovýchl a 240-litrových nádob,“ uviedol R. Malček pre Odpady-portal.sk.

„Obe vozidlá boli ozdobené polepmi našej olympijskej víťazky Petry Vlhovej, s ktorou sme predĺžili spoluprácu až do konca jej kariéry,“ podotkol R. Malček.

Ako doplnil, vozidlá, ktoré Redox prezentoval na sneme ZOVP, sú pre záujemcov dostupné na okamžitý predaj, aj napriek zložitej situácii na trhu s komunálnou technikou. Viac o tom, čo súčasná kríza znamená pre techniku odpadového hospodárstva a ako sa na ňu pripravil Redox, sme priniesli v tomto článku.

Okrem Redox-u, ktorý bol generálnym partnerom podujatia, Snem ZOVP podporili tiež spoločnosti KOBIT-SK, ELTE GPS a MORAM CZ.

Viac informácii nájdete priamo v článku :

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106771/snem-zovp-2022.aspx

24. mája 2022

Roman Malček: Kríza zasiahla aj komunálnu techniku, využiť eurofondy je pre samosprávu ťažké

Roman Malček: Kríza zasiahla aj komunálnu techniku, využiť eurofondy je pre samosprávu ťažké

Projekty, na ktoré samosprávy získali dotácie vlani, majú obrovský problém s dodržaním zazmluvnených termínov a cien, upozorňuje odborník.

Súčasná kríza v dodávateľsko-odberateľských reťazcoch komplikuje situáciu aj v oblasti nakladania s odpadom. Mestá a obce, ktoré sa snažia realizovať projekty s podporou z eurofondov, musia navyše čeliť aj viacerým výzvam pre nevhodné nastavenie eurofondových výziev.

V reakcii na otázky Odpady-portal.sk to uviedol Roman Malček, odborník na odpadové hospodárstvo a majiteľ spoločnosti Redox, ktorá je dodávateľom komunálnej techniky.

V článku sa dozviete:

 • aké sú aktuálne dodacie doby na trhu komunálnej techniky,
 • ako rastú ceny techniky pre odpadové hospodárstvo,
 • akú obchodnú politiku zvolil Redox,
 • na aké problémy narážajú samosprávy pri čerpaní eurofondov,
 • prečo je v súčasnosti podľa R. Malčeka žiadať o eurofondy kontraproduktívne a zbytočné.

Vozidlá pre slovenský trh nakúpili vopred

Rastúce ceny tovarov a služieb a predlžujúce sa termíny dodávok. To sú dve hlavné komplikácie, s ktorými sa v uplynulých mesiacoch stretávajú podnikatelia na Slovensku, ale aj v iných štátoch EÚ. Kríza sa pritom nevyhýba ani trhu s technikou pre odpadové hospodárstvo.

„Všetci prechádzame náročným obdobím, na ktoré sa Redox pripravil niekoľkonásobným zväčšením skladových zásob vozidiel a dielov. Ešte vlani sme objednali 110 podvozkov, ktoré v týchto dňoch postupne začínajú prichádzať k nám do Lučenca,“ priblížil R. Malček. Vďaka tejto obchodnej politike je Redox podľa jeho slov na súčasnú situáciu dobre pripravený.

Záujemcovia o nové vozidlá na zvoz odpadu si pritom podľa odborníka musia pri súčasnej situácii na trhu počkať na svoje „smetiarske auto“ aj výrazne viac ako rok.

„Je pravdou,že štandardné termíny dodania podvozkov sú dnes 12 až 18 mesiacov, k čomu treba pripočítať šesť mesiacov na montáž nadstavby u všetkých výrobcov, a to bez ohľadu na typ vozidla,“ reagoval R. Maček na našu otázku.

Slovenskému trhu naďalej dominuje Faun Rotopress

Okrem spomínaného predlžovania dodávateľských termínov je realitou súčasnej krízy prakticky vo všetkých sektoroch hospodárstva aj rast cien. V prípade komunálnej techniky aktuálne zdražovanie podľa majiteľa Redoxu korešponduje s rastom inflácie v ostatných výrobných sektoroch.

„Pre nás je kľúčové, že vieme a realizujeme servisné práce rovnako rýchlo ako v minulosti a že sme vybavení dostatočným množstvom skladových vozidiel pre slovenský trh na dva roky dopredu,“ zdôraznil R. Malček.

Zo zberových vozidiel,ktoré Redox ponúka, je podľa jeho slov medzi partnermi spoločnosti stabilne veľký záujem o osvedčené technológie, ale presadzujú sa i novinky.

„Aj v roku 2022 dominuje slovenskému trhu Faun Rotopress. Výrazný nárast predaja evidujeme u špeciálov Faun Variopress s hydraulickou rukou a úpravou na zvoz polopodzemných kontajnerov,“ uviedol R. Malček.

Samosprávy čelia problémom pri eurofondoch

Významná časť investícií v slovenskom odpadovom hospodárstve sa realizuje s podporou z eurofondov. Mestá a obce, nimi vlastnené podniky a ďalší oprávnení žiadatelia v uplynulých mesiacoch dostali príležitosť žiadať napríklad o príspevky na zberné dvory a komunálnu techniku, ale aj o dotácie na kompostárneči o podporu na budovanie zariadení pre mechanicko-biologickú úpravu odpadov(MBÚ).

Samosprávy majú podľa slov R. Malčeka o využitie aktuálnych výziev veľký záujem. Súčasná kríza a nastavenie výziev z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) im však komplikujú situáciu.

„Podávanie nových žiadostí o príspevok v období máj – jún 2022, ktoré budú schválené a zazmluvnené možno koncom roka 2022, považujem za kontraproduktívne a zbytočné. Realizáciu projektov je nutné ukončiť do konca roku 2023, čo je nereálne z pohľadu dĺžky aktuálnych dodacích termínov akejkoľvek techniky, o stavebných prácach ani nehovoriac,“ vysvetlil R. Malček.

Roman Malček na Sneme ZOVP v máji 2022 | Foto: Odpady-portal.sk

Projekty, pri ktorých boli žiadosti o príspevok schválené v roku 2021, majú podľa jeho slov v súčasnosti veľmi veľký problém s dodržaním zazmluvnených dodacích termínov, ako aj vysúťažených cien. Oba parametre sú totiž v súčasnosti na úplne odlišných úrovniach ako vlani.

„Väčšina dodávateľov komunálnej techniky vrátane nás sa takmer nezúčastňuje na aktuálnych projektoch, nemá to význam,“ podotkol majiteľ Redoxu. Ako zároveň upozornil, čerpanie financií z nového programového obdobia 2021 – 2028 ešte vládne rezorty nespustili a programy z Plánu obnovy takmer vôbec nepodporujú projekty v oblasti odpadového hospodárstva.

„Takže samospráva si musí poradiť sama. Taká je realita,“ uzavrel R. Malček.

21. apríla 2022

Smetiarske auto pre včely – spoločnosť REDOX vyrobila unikátny včelí úľ

Smetiarske auto pre včely – spoločnosť REDOX vyrobila unikátny včelí úľ

Ak pomôžeš zachrániť jednu včeliu rodinu, pomôžeš zachrániť svet. Spoločnosť REDOX  dlhodobo vníma potrebu ochrany včiel. Jednou z možností, ako situácii pomôcť je vyrobiť nový úľ. Ten posledný od REDOXu je v podobe smetiarskeho auta.


Spoločnosť REDOX, najväčší slovenský dodávateľ komunálnej techniky pre mestá, obce a spoločnosti, ktoré nakladajú s komunálnym a separovaným odpadom, vníma problematiku ochrany včiel ako veľmi aktuálnu. Hlavne počas pandémie COVID-19 si ľudia uvedomili, aké dôležité je mať silnú imunitu a pevné zdravie. „Včelí med je dokonalá základná stavebná jednotka imunity. Tak sme sa rozhodli po inštalácií prvých úľov v tvare komplexu budov sídla REDOX-u vyrobiť úle v tvare smetiarskeho auta a doplniť včelie „redoxácke“ rodiny o ďalšie.,“ približuje zámer majiteľ spoločnosti REDOX a zakladateľ Nadácie REDOX Roman Malček. Úľ na prvý pohľad upúta svojím dizajnom zraky verejnosti, no včely nájdu príbytok v klasickom drevenom úli. Drevo totiž včely vnímajú ako prirodzenú súčasť svojho prostredia, a tak je práve tento materiál na výrobu úľov najvhodnejší. Tento konkrétny v podobe smetiarskeho vozidla bude umiestnený na juhu stredného Slovenska, neďaleko obce Kyjatice.

Iniciatíva na ochranu včiel

Zaujímavosťou je že, odhadom až 76 percent potravinárskej produkcie v Európe je možnej vďaka jedinému hmyzu – včelám. Masívny úhyn včiel nie je problémom len Slovenska, týka sa celého sveta. Aktuálne je v ohrození až tretina hmyzu, tento živočíšny druh vymiera 8-krát rýchlejšie ako cicavce, vtáky a plazy. Ochrana včiel je kľúčovou témou budúcnosti. Včely na celom svete hynú alarmujúcou rýchlosťou. Faktory, ktoré spôsobujú, že včely celosvetovo ubúdajú sú rôzne od klimatických zmien až po agresívne hospodárenie. Dopady a dôsledky úhynu včelstva si uvedomujú v spoločnosti REDOX dlhodobo, aj z tohto dôvodu v minulosti otvorili „najmenší servis na svete“. Funkčný včelí úľ, ktorý je replikou sídla spoločnosti kde sa vykonáva servis a opravy komunálnej techniky a smetiarskych vozidiel. Spoločnosť REDOX a Nadácia REDOX buduje včelie rodinné spoločenstvá postupne. O včely v týchto úľoch sa stará dlhoročný odborník a včelár Július Jaloviar z Hnúšte, ktorý sa okrem starostlivosti o desiatky úľov aktívne venuje aj výskumu a vývoju nových prostriedkov boja proti parazitu – Klieštiku včeliemu. Ten vo veľkom rozsahu spôsobuje úhyny včiel na Slovensku. „Výsledné produkty, ktorými sú med, peľ, včelia kašička, propolis a vosk, sú určené zamestnancom našej firmy,“ hovorí R. Malček. Podľa neho má včelárstvo v dnešnej dobe veľký zmysel pre celú spoločnosť. Spoločnosť REDOX s.r.o. z Lučenca  by preto v blízkej budúcnosti rada zapojila do budovania a rozširovania svojich včelstiev aj ďalšie privátne a mestské komunálne spoločnosti. Vlani sa do projektu zapojili Verejno prospešné služby mesta Vráble zhotovením a prevádzkou vlastných úľov inštalovaných priamo v areáli spoločnosti. „Našim cieľom je silný odkaz pre spoločnosť, zakladanie nových včelích rodín a ich ochrana má zmysel. Preto tvrdíme, že ak vytvoríš jednu včeliu rodinu, pomôžeš zachrániť celý svet,“ uzatvára R. Malček. 

 

Včely žijú na Zemi už 150 miliónov rokov. V súčasnosti sú v našom regióne ohrozeným druhom, a tak je veľmi potrebná starostlivosť včelárov. Vyhynutie včiel by malo dopad na celú prírodu. Spoločnosť REDOX si to uvedomuje, a preto vynakladá úsilie pomôcť vážnu situáciu zmierniť.

27. septembra 2021

DNI KOMUNÁLNEJ TECHNIKY 2021

DNI KOMUNÁLNEJ TECHNIKY 2021

Začiatkom septembra sa v horskom hoteli Šachtička konali tradičné dni komunálnej techniky 2021. Témou boli prvé príklady zo zvozu bioodpadu v mestách, problematika BRKO, praktické príklady, prezentácia komunálnej techniky a zaujímavé témy z oblasti odpadového hospodárstva. Naša dcérska spoločnosť REDOX – ENEX prezentovala nové možnosti systému MOLOK Domino a prvé príklady pri nakladaní s bioodpadom v polodzemných kontajneroch MOLOK.

27. septembra 2021

Plošný zber kuchynského bioodpadu nie je zavedený nikde vo svete okrem Slovenska

Plošný zber kuchynského bioodpadu nie je zavedený nikde vo svete okrem Slovenska

Prvé skúsenosti so zberom odpadu z kuchyne ukazujú, že domácnosti zbierajú zlomok z plánovaného množstva.

Od začiatku, resp. polovice tohto roka sa zbiera kuchynský odpad vo väčšine miest a obcí Slovenska. Doteraz sa iba odhadovala produkcia domácností, vyseparované a spracované množstvo objem, zloženie, či tuhosť (tekutosť) materiálu.

Pár mesiacov po zavedení zberu už možno vyhodnotiť aj skutočnosť, ktorá sa podstatne líši od predpokladov. Hoci sa zber stále iba rozbieha. Firma Redox prezentovala prvé skúsenosti na základe dotazníkového prieskumu medzi samosprávami.

“Vo svete neexistuje žiadna krajina s plošne zavedeným zberom kuchynského bioodpadu. Takýto triedený zber preto nie je možné nikde odpozerať, využiť skúsenosti. Zopár talianskych miest alebo rakúskych obcí, ktoré takýto zber realizujú, je veľmi malá vzorka na to, aby si samosprávy, či zberové spoločnosti mohli spraviť obraz,” konštatuje Roman Malček, majiteľ firmy dodávajúcej komunálnu techniku.

Od začiatku, resp. polovice tohto roka sazbiera kuchynský odpadvo väčšine miest a obcí Slovenska. Doteraz sa iba odhadovala produkcia domácností, vyseparované a spracované množstvo objem, zloženie, či tuhosť (tekutosť) materiálu.

Pár mesiacov po zavedení zberu už možno vyhodnotiť aj skutočnosť, ktorá sa podstatne líši od predpokladov. Hoci sa zber stále iba rozbieha. FirmaRedoxprezentovala prvé skúsenosti na základe dotazníkového prieskumu medzi samosprávami.

“Vo svete neexistuje žiadna krajina s plošne zavedeným zberom kuchynského bioodpadu. Takýto triedený zber preto nie je možné nikde odpozerať, využiť skúsenosti.Zopár talianskych miestalebo rakúskych obcí, ktoré takýto zber realizujú, je veľmi malá vzorka na to, aby si samosprávy, či zberové spoločnosti mohli spraviť obraz,” konštatujeRoman Malček, majiteľ firmy dodávajúcej komunálnu techniku.

Tesne pred spustením zberuschváliloministerstvo životného prostredia vyhlášku so špecifikáciou nádob, ktoré sa na zber majú používať. Niektoré obce sa s povinnosťou vysporiadali po svojom. Napríklad nákupom nádob s roštom, ktorý však pri manipulácii ľahko vypadáva. Pôvodne bol síce určený na používanie v kuchynskom drese, no obec si spornú zákonnú povinnosť splnila. Rošty tak komplikujú život smetiarskym vozidlám a kompostárňam, kde ich obsluha musí ručne vyberať z masy odpadu.

Nechuť triediť

To však zďaleka nie je jediný problém so zberom kuchynského odpadu. Tým citeľnejším je množstvo červov v nádobách, výrazný zápach a vytekajúca tekutina, šíriace sa cez perforované steny. A zápach priťahuje hlodavce. Aj preto vzniká odpor obyvateľov k triedeniu tohto odpadu.

“Nie je to problém mesta. To si len splnilo nezmyselnú zákonnú povinnosť,” myslí si R. Malček. Nevýhoda oddeleného zberu kuchynského a zeleného odpadu je podľa neho v tom, že samotný odpad z kuchyne sa v lete ľahko mení z tuhého na tekutý a podlieha rýchlemu rozkladu. Aj pri vývoze raz týždenne je zápach značný.

“Výsledkom nechute ľudí triediť v tomto meste je, že ročná produkcia potom vychádza na 5 kg na obyvateľa. To je asi  1-2 % z celkového objemu vyprodukovaného odpadu. Podobný jav sa môže opakovať v iných samosprávach.”

Viac sa dočítate v článku na odpady-portal.sk : 

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106315/plosny-zber-kuchynskeho-bioodpadu-nie-je-zavedeny-nikde-vo-svete-okrem-slovenska.aspx

Veľký krištáľový glóbus v Lučenci

Veľký krištáľový glóbus v Lučenci

Dnes k nám zavítal šéf Ski Teamu Vlha – pán Igor Vlha s Veľkým krištáľovým glóbusom, pri príležitosti odovzdania 20 nových vozidiel s nadstavbami na zvoz odpadu FAUN pre nášho zákazníka Marius Pedersen. 

Vozidlá symbolicky odovzdal pán Igor Vlha spolu so zakladateľom a majiteľom spoločnosti REDOX, Romanom Malčekom a výkonným riaditeľom Richardom Drábikom.

Marius Pedersen Slovensko ako najväčšia súkromná dánska spoločnosť v oblasti nakladania s odpadmi na Slovensku poskytuje profesionálne služby v oblasti odpadového hospodárstva, údržbe komunikácií a starostlivosti o zeleň.  Tešíme sa že vozidlá na zvoz odpadu s nadstavbami FAUN budú slúžiť viac 1 000 000 obyvateľom a približne 4 000 podnikateľským subjektom vo viac ako 26 regiónoch Slovenska. 

Všetky odovzdané vozidlá zdobí polep s motívom Petry Vlhovej. Radosť máme aj z toho, že REDOX bude hrdým partnerom Petra Vlhová a Ski Team Vlha aj v nadchádzajúcej sezóne 2021/2022.

4. apríla 2021

Cesta bioodpadu by mala viesť do priemyselnej kompostárne

Hlavným cieľom triedenia, zberu a zhodnotenia bioodpadu je jeho vrátenie do zeme. Bioodpad zo zeme vzišiel aj sa tam vráti.

Trend.sk 24.3. 2021 :

Hlavným cieľom triedenia, zberu a zhodnotenia bioodpadu je jeho vrátenie do zeme po jeho hygienizácii. Zo zeme vzišiel a zemi ho aj vrátime formou premeny na kompost. Tvrdí to majiteľ spoločnosti REDOX, ktorá sa orientuje na segment odpadového hospodárstva, Roman Malček.

Bioodpad v neupravenej forme produkuje emisie a prispieva tak k vytváraniu skleníkového efektu. To je v súčasnosti podľa nariadení Európskej komisie zakázané, a preto je potrebné bioodpad pred uložením na kompost špeciálne upravovať.

Viac sa dočítate v článku od TREND týždenník o ekonomike a podnikaní na tomto linku.

23. marca 2021

Priemyselné kompostovanie je cesta, ako si poradiť s bioodpadom, hovorí majiteľ firmy REDOX

Priemyselné kompostovanie je cesta, ako si poradiť s bioodpadom, hovorí majiteľ firmy REDOX

Triedenie bioodpadu má byť samozrejmosťou. Legislatíva je v tomto smere prísna a občania by mali dbať na správne triedenie biologicky rozložiteľného odpadu. Niektorí si zadovážili vlastný kompostér. Tento rok už všetky mestá a obce budú mať povinnosť zberu kuchynských odpadov. Majiteľ spoločnosti REDOX Roman Malček hovorí o potrebe a dôležitosti spracovania bioodpadu.

Vaša spoločnosť REDOX je komplexný dodávateľ techniky, zabezpečuje pre mestá a obce unikátne polopodzemné kontajnery ako na komunálny, tak na triedený odpad. Okrem toho sa tiež zaoberáte spracovaním bioodpadu. Aký zmysel má takýto proces v 21. storočí?

Hlavným cieľom triedenia, zberu a zhodnotenia bioodpadu je jeho vrátenie do zeme po jeho hygienizácii. Zo zeme vzišiel a zemi ho aj vrátime formou premeny na kompost. Európska komisia zakazuje ukladanie nestabilizovaného a nezhygienizovaného bioodpadu na skládky, pretože v neupravenej forme produkuje emisie a prispieva tak k vytváraniu skleníkového efektu.

Ako sa uskutočňuje tento proces a je potrebné takýto odpad pred uložením na kompost špeciálne upravovať?

Biologicky rozložiteľné odpady (zeleň, konáre, drevné orezy) sa v kompostárni podrvia, zmiešajú predom určeným pomerom a uložia na voľnú plochu vo forme hroblí, kde sa prekopávaním prevzdušňujú a zrejú na kompost aplikovaný do pôdy, parkov, záhrad, ale aj kvetináčov. Kuchynské odpady musia prejsť zložitejším procesom, v zmysle tvrdej európskej legislatívy musia byť podrvené na 12mm frakciu a zhygienizované na 70C po dobu 1h.Cieľom tohto procesu je zlikvidovať patogény a predchádzať šíreniu chorôb typu prasacia a vtáčia chrípka, BSE, čo je zvlášť v tejto dobe veľmi aktuálna téma. Takto upravený kuchynský odpad môžeme zmiešať so zeleným bioodpadom a zkompostovať. Pre zrýchlenie kompostovacieho procesu a zvýšenie kapacity kompostárne používame hygienizačné biodomy, každý o objeme 250q.Tieto biodomy si poradia aj s hygienizáciou ťažkej biologickej frakcie zo zmesového komunálneho odpadu.

Predstavuje celý tento proces s bioodpadmi zvýšenie nákladov zberovým firmám, mestám a obciam?

… Celý článok v Hospodárských novinách nájdete na tomto linku .