NADÁCIA

Nadácia REDOX: podporujeme zodpovedný prístup k odpadom a k životnému prostrediu.
Spoločnosť REDOX s.r.o., z pozície slovenského trhového lídra v dodávke komunálnej techniky, sa rozhodla konzistentne a účinne podporovať zodpovedný prístup k odpadom, a k životnému prostrediu. Za týmto účelom sme v roku 2019 založili Nadáciu REDOX, so základným imaním 6.638€.
Nadácia sústreďuje všetky humanitné a dobročinné aktivity skupiny REDOX a plynulo nadväzuje na už rozbehnuté aktivity. Cieľom je podporovať aktivity orientované hlavne do oblasti podpory enviromentálneho povedomia verejnosti, ochrany životného prostredia, vzdelávania, podpory a rozvoja školstva, vedy a športu. Nadácia REDOX bola zapísaná do registra nadácii na Ministerstve vnútra SR dňa 5. marca 2019.

Správna rada Nadácie REDOX:
JUDr. Roman Malček
Denisa Malčeková
Radovan Kramár
Správca Nadácie REDOX:
Lucián Rexa
Revízor Nadácie REDOX:
Ing. Richard Drábik

MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY?


Neváhajte nás kontaktovať či už telefonicky alebo formou e-mailu, radi Vám odpovieme.