EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

Servis Redox

Spoločnosť REDOX vykonáva servis a všetky opravy nadstavieb na zvoz odpadu od výrobcov: FAUN, ZOELLER, STUMMER, HALLER, MUT, BSS METACO, FORNAL a cestných zametačov FAUN a SCHMIDT.
Zároveň zabezpečujeme dodávku náhradných dielov na produkty horeuvedených výrobcov.
Servis a opravy kompaktorov od výrobcov TANA, BOMAG, STAVOSTROJ a ZŤS prevádzame formou výjazdového servisu na skládkach odpadov.

Rozsah GO nadstavieb na zvoz odpadov

Generálne opravy nadstavieb na zvoz odpadov prevádzame servisným, technologicky riadeným spôsobom celkových opráv všetkých hlavných skupín nadstavby vrátane univerzálneho vyklápača. Každá oprava hlavnej skupiny je evidovaná v jednotlivých pracovných skupinách s priamou zodpovednosťou konkrétnych zamestnancov.

gears-wheal (1)

Montáž, demontáž dielov nadstavby

Demontáž a montáž jednotlivých skupín nadstavby je prevádzaná z jedného pracoviska, jednou skupinou servisných pracovníkov s náležitou zodpovednosťou. Po vlastnom príjme nadstavby do opravy , zaevidovania objednávky , umytia nadstavby, vrátane dokonalého odstránenia nečistôt, vypustenia a odsatia olejov sa pristupuje k vlastnej realizácii. Všetky hlavné skupiny sú demontované a odovzdané na špeciálne pracoviská. Po ich oprave resp. výmenným spôsobom sa zaisťuje vlastná montáž repasovaných ( nových), antikorózne ošetrených skupín do celku

gears-wheal (1)

Výmena nakladacej vane

Životnosť nakladacej vane nadstavby je približne 5 – 7 rokov v závislosti od konkrétnych podmienok prevádzky. Zbytkové tekutiny z odpadu neustále pôsobia na vaňu, ktorá po zodratí ochranného náteru permanentne koroduje. Vaňa je menená výmenným spôsobom za novú vaňu s antikoróznou ochranou

gears-wheal (1)

Výmena vodiacich dráh lisovacej dosky

Vodiace dráhy lisovacích dosiek sú najzraniteľnejšou skupinou nadstavieb. Pevné časti odpadu (kusy železa, dreva, suti…) prenikajú do vodiacich dráh a deformujú ich. Deformácia vodiacich dráh následne spôsobuje vyosenie pohybu veľkej a malej lisovacej dosky. Vymenené dráhy sú nové z vysokopevnej ocele DOMEX prípadne HARDOX

gears-wheal (1)

Výmena malej a veľkej lisovacej dosky

Po deformácii vodiacich dráh veľkej a malej lisovacej dosky dochádza k vyoseniu a kríženiu pohybu týchto dosiek. Lineárny tlak pôsobiaci na dosky nie je rovnomerne rozložený na celú plochu dosky, čo spôsobí zlomenie dosiek. Vymenené dosky sú podľa želania, po repasii, alebo nové

gears-wheal (1)

Výmena podlahy zbernej nádrže

Vysoký podiel tekutín v bioodpade spôsobuje koróziu resp. deformáciu podlahy zbernej nádrže. Menená podlaha je nová z vysoko pevnostnej ocele DOMEX resp. HARDOX

gears-wheal (1)

GO hydrauliky nadstavby

Podľa Vášho želania a stupňa poškodenia renovujeme resp. vymieňame hydraulické valce nadstavby, dva hydraulické okruhy nadstavby vrátane centrálneho čerpadla

Skladovo všetky diely pre

FAUN-BRAND (1)
gears-wheal (1)

Výmena elektroinštalácie

Vzhľadom na pôvodnú malú ochranu elektroinštalácie pred vonkajšími vplyvmi, kompletne vymieňame elektroinštaláciu za novú. Centrálnu riadiacu jednotku renovujeme resp. meníme za novú

gears-wheal (1)

GO vyklápača

Vyklápač ako najpoužívanejšia a najzaťaženejšia časť nadstaby je zraniteľný najmä v oblasti čapov, púzdier, hrebeňa, hydraulických valcov, hadíc a ovládania. Podľa stupňa poškodenia renovujeme všetky druhy vyklápačov resp. výmenným spôsobom ho vymeníme za nový podľa Vášho výberu

gears-wheal (1)

Povrchová úprava, lakovanie

Štandardne skorodované časti opieskujeme, vymeníme a zvárame v ochrannej atmosfére CO2 a ošetríme antikoróznym náterom

gears-wheal (1)

Sklad ND

Na sklade v Lučenci držíme takmer všetky náhradné diely na nadstavby FAUN.

gears-wheal (1)

Samostatné opravy BSS Metaco, FAUN

Opísané opravy jednotlivých skupín prevádzame aj samostatne podľa vášho individuálneho želania, napr. výmenným spôsobom kompletného zadného veka. Kompletne zrenovované zadné veko (nová vaňa, nové vodiace dráhy, nová elektroinštalácia, renovovaný prípadne nový vyklápač) máme vždy pripravené na sklade v Lučenci a v prípade jeho kompletnej výmeny skrátime čas opravy nadstavby na minimum

gears-wheal (1)

Výjazdový servis

Výjazdový servis 7 vozidiel a 14 mechanikov do 24 hod. od nahlásenia závady je pre nás samozrejmosťou. Vysokokvalifikovaní servisní mechanici priamo u Vás odstránia závady elektroniky, elektroinštalácie, hydrauliky a jednoduchej mechaniky

gears-wheal (1)

Prenájom vozidiel na zvoz odpadu

Viac ako 10 našich náhradných vozidiel je pripravených nahradiť Vaše vozidlá počas prevedenia generálnej opravy resp. opravy ktorejkoľvek časti nadstavby.

Opravy a servis univerzálnych vyklápačov nádob Zoeller, Schneider, BSS Metaco, Otto, Kalčík, Pivnička

Generálne opravy nadstavieb na zvoz odpadov prevádzame servisným, technologicky riadeným spôsobom celkových opráv všetkých hlavných skupín nadstavby vrátane univerzálneho vyklápača. Každá oprava hlavnej skupiny je evidovaná v jednotlivých pracovných skupinách s priamou zodpovednosťou konkrétnych zamestnancov.

gears-wheal (1)

opravy a výmeny všetkých poškodených častí

gears-wheal (1)

výmeny jednotlivých čapov, púzdier a ložisiek

gears-wheal (1)

opravy a výmeny hydraulických súčastí

gears-wheal (1)

zapožičanie náhradného vyklápača počas doby opravy

gears-wheal (1)

výjazdový servis

gears-wheal (1)

dodávky náhradných dielov