EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

Píše sa o nás v Týždenníku TREND

Test nadstavieb na zvoz odpadu

Článok uverejnený v týždenníku TREND dňa 22.03.2018

Test nadstavieb na zvoz odpadu

Prvé vozidlá na zvoz odpadu s rotačným lisovaním sa v Európe objavili v polovici 20-tych rokoch 20. storočia v Nemecku, kde ich uviedla na trh spoločnosť Kuka (1927). V Československu začala ich licencovaná výroba v 30-tych rokoch v ČKD, kde sa vyrábali až do roku 1999.
Originálne Rotopressy prešli niekoľkými generačnými zmenami, počas ktorých sa zmenil vzduchový pohon bubna na hydrostatický. Bubon bol výrazne zosilnený, do nadstavby pribudla niekoľkostupňová elektronika, nehovoriac o dizajne nadstavby. Množstvo odvezeného odpadu vzrástlo trojnásobne pri rovnakom objeme nadstavby. Počas uplynulých 100 rokov sa výrazne zmenil druh a skladba komunálneho odpadu. Dominantný popol bol postupne nahradený plastami, fóliami, papierom a bioodpadom. Požiadavky a potreby pre transport odpadu však zostali rovnaké – odviesť čo najviac odpadu za čo najkratší čas. V priebehu 80-tych a 90-tych rokov sa nemecký Faun stal najväčším európskym výrobcom komunálnej techniky. V jeho výrobnom programe dominujú nadstavby s rotačným lisovaním odpadu, zadným, bočným a predným nakladaním odpadu a zametacie špeciály. V sektore zvozu komunálneho odpadu vyrába Faun obe koncepcie nadstavby aj s lineárnym, aj s rotačným systémom lisovania odpadu. V západoeurópskych krajinách (Nemecko, Rakúsko, Francúzsko) sa viac používajú lineárne lisovacie nadstavby, vo východnej Európe sa presadili Rotopressy.


Prečo je tomu tak?


Pretože východná Európa má odlišnú skladbu komunálneho odpadu. V Nemecku nenájdete v smetných nádobách kamene, kovy, časti stavebných odpadov. Tieto zložky výrazne poškodzujú lineárny lisovací mechanizmus nadstavieb, najmä lisovacie dosky a ich dráhy. Pri rotačnom systéme nič podobné nehrozí. Len 9 častí rotačnej nadstavby podlieha opotrebovaniu. V lineárnej nadstavbe je ich viac ako 40. Slovenský špecifický komunálny odpad znižuje životnosť lineárnej nadstavby o viac ako 1/3 a zvyšuje náklady na opravy a údržbu nadstavby viac ako štvornásobne v porovnaní s rotačnou nadstavbou. Naviac Rotopress nie je nutné po vyprázdnení čistiť . Má samočistiacu schopnosť. Je o 800 kg ľahší ako lineárny press, čo zvyšuje jeho užitočnú nosnosť. Odpad ukladá priebežne po celej dĺžke nadstavby a preto nepreťažuje zadnú nápravu tak ako lineárny press. Zadný previs Rotopressu je o 40% kratší ako previs lineárneho pressu, čo predstavuje lepšie manévrovacie a jazdné vlastnosti vozidla. Homogénne premiešanie odpadu v Rotopresse umožňuje čiastočné kompostovanie odpadu, pričom nevzniká hniloba. Taktiež sa minimalizuje riziko vznietenia odpadu v nadstavbe zapríčinené horúcim popolom (aj keď je tento zakázané ukladať v zberných nádobách). Rotopress je ideálny na zvoz komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu. Lineárny press je na zvoz bioodpadu nevhodný. V Európe vyrábajú Rotopressy minimálne štyria výrobcovia. Najväčší z nich je Nemecký Faun, v Rakúsku je to MUT Stockerau. Z Grécka pochádzajú dvaja výrobcovia Toumbas a Kaoussis. V podmienkach regiónov Lučenca, Rimavskej Soboty a Veľkého Krtíša boli otestované a porovnávané nadstavby Faun a Toumbas.


S akým výsledkom?


Nemecký Faun Rotopress na podvozku 6×2 o celkovej hmotnosti 26t, odviezol 12 – 14 t zmiešaného komunálneho odpadu. Grécky Toumbas na podvozku identickej celkovej hmotnosti odviezol len 6 – 9t. Nadstavby boli testované v identických lokalitách s identickým komunálnym odpadom. Obaja výrobcovia rotačných nadstavieb deklarujú minimálny lisovací pomer stláčania odpadu v ich nadstavbe  1 : 6., čiže obe by mali odviesť minimálne 120m3 voľne sypaného komunálneho odpadu. Test preukázal lisovací pomer u faunu 1:7, u Toumbasu len 1 : 3 resp. 1 : 4. Ročný objem naviac odvezeného komunálneho odpadu u Faunu je 756t – 1260t oproti Toumbasu. Vo finančnom vyjadrení pri priemernej transportnej cene 15€/1t odpadu, to predstavuje úsporu 18 900€/rok oproti Toumbasu. Pri predpokladanej 15 ročnej životnosti nadstavby je výška úspory 283 500€.
Test preukázal ďalšie podstatné rozdiely medzi oboma nadstavbami. Toumbas oproti Faunu vyklápa nádoby na odpad pomalšie o 15%. Zároveň originálny grécky vyklápač nevyklápa slovenské 110l nádoby. Pri vyklápaní 240l a 1 100l nádob má problém s otvorením veka nádoby. Automaticky vyklápa len 1100l nádoby s plochým vekom. 1100l nádoby s oblým vekom musia byť otvorené manuálne obsluhou vozidla.
Na nadstavbe Toumbas musel prevádzkovateľ vymeniť originálny grécky vyklápač za integrovaný vyklápač českého výrobcu a zároveň upraviť kompletné zadné veko, tak aby mohli byť vyklápané 110l, 240l, a 1100l nádoby bez zásahu obsluhy vozidla. Hodnota celej úpravy predstavovala cca 15 000€ bez DPH. Grécka nadstavba musela prejsť dodatočnou utesňovacou úpravou ,pretože drobný odpad vypadával zo zadnej časti nadstavby počas celého testu. Test jednoznačne preukázal výrazné rozdiely medzi oboma nadstavbami.
Grécku nadstavbu si je možné predstaviť ako funkčnú v krajinách s dlhoročne zavedeným a efektívnym zberom odpadu, kde všetci obyvatelia zodpovedne pristupujú k triedeniu odpadu. Slovensko takou krajinou zatiaľ nie je a preto je nútené používať robustné, zosilnené, dlhoročne overené nadstavby na zvoz odpadu, ktoré si poradia s každým druhom odpadu a hlavne odvezú až 14t komunálneho odpadu pri každom jeho vývoze.