EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

Prvý ročník konferencie REDOX Odpadový summit bol nabitý prezentáciami odborníkov

Prvý ročník konferencie REDOX Odpadový summit bol nabitý prezentáciami odborníkov

Prvý ročník konferencie o odpadoch Odpadový summit 2024, ktorá sa konala 25. apríla v priestoroch Jurkovičovej teplárne v Bratislave, priniesol množstvo tém, ktoré nielen v súčasnosti, ale už niekoľko rokov rezonujú v odpadovom hospodárstve. Téma „Ako vniesť do nakladania s odpadmi už naozaj poriadok“ podnietila množstvo zaujímavých prednášok a tém v danej problematike.

Konferencia o odpadoch, kde by sa mohli slobodne vyjadrovať či už podnikatelia v odpadovom hospodárstve, samosprávy, štát, či rôzne organizácie na Slovensku, chýba. Prvý ročník Odpadového summitu tak vyplnil dieru na trhu a účasť hostí to len potvrdila. Prítomným sa na začiatku prihovoril organizátor podujatia a majiteľ spoločnosti REDOX, Roman Malček. 

„Je to  pokus vytvoriť neutrálny priestor pre relevantných hráčov na trhu s odpadmi. Myslím si, že takáto akcia na Slovensku chýba, a práve takéto podujatie je priestor, kde sa môže uskutočniť absolútne otvorená diskusia,“ privítal plnú sálu Roman Malček. A je naozaj o čom diskutovať. Už niekoľko rokov panuje v nakladaní s odpadmi zmätok a mnohé legislatívne zmeny, ktoré mali platiť, sa stále presúvajú či odkladajú. Samozrejme, zmeny sa dejú či nedejú aj v závislosti od vládnucej garnitúry, avšak, mnohé povinnosti nám vyplývajú z členstva v Európskej únii a zo záväzkov ,ktoré sme prijali v prístupových zmluvách. V takomto neporiadku nie je možné plánovať akékoľvek investície v odpadovom hospodárstve na viac ako dva roky dopredu ,čo spôsobuje veľkú nestabilitu trhu a značné škody všetkým zúčastneným subjektom na trhu.

Podľa organizátora nevládne neporiadok v odpadoch ako takých, problémom je skôr legislatíva. Hoci sme členmi Európskej únie už 20 rokov, stále sme akoby nenasadli na ten správny vlak. Európska hierarchia odpadového hospodárstva absolútne nerezonuje so slovenskou ekonomickou hierarchou a realitou. Závažné problémy riešia aj samosprávy. Tie sú často nútené neustále zvyšovať poplatky za odpad, učiť obyvateľov triedeniu odpadov, najmä nepopulárneho kuchynského odpadu, ktorý v lete pôsobí v hnedých nádobách nepríjemný zápach či vyžadovať kompostovanie záhradného odpadu. Svoje o tom v zaujímavej prezentácie tlmočila za Úniu miest SR Zuzana Čachová. „Ak nie sú dobre komunikované všetky pripravované legislatívne zmeny, tak si potom prax vynúti ich zrušenie, oddialenie alebo zmenu na možnosť, čiže z povinnosti sa zrazu stane možnosť,“ uviedla Zuzana Čachová na margo legislatívnych zmien, ktoré sú v niektorých prípadoch šité horúcou ihlou. Skvelým príkladom je zavedenie povinnosti  množstvového zberu drobného stavebného odpadu pre samosprávy, vyhlásený už v roku 2016. O dva roky neskôr sa legislatíva musela zmierniť a stala sa len možnosťou, nakoľko pre samosprávy to bolo veľmi obtiažne. A to aj napriek tomu, že podľa Čachovej bola táto zmena prínosom. 

Svoje poznatky a skúsenosti prezentoval aj prezident Zväzu automobilového priemyslu SR, Alexander Matušek. Keďže jedným z trendov, ktoré naberajú na intenzite je aj elektromobilita, na ktorú je úzko naviazaná recyklácia elektrických batérií z vozidiel, treba sa nad touto výzvou nielen zamýšľať ale aj konať. Slovensko na túto výzvu nie je podľa Alexandra Matušeka pripravené, hoci v zahraničí sú na tom o niečo lepšie. „V Poľsku sa už stavia, v Českej republike už majú schválené dva projekty, no na Slovensku sa nedeje nič,“ upozornil prezident Zväzu automobilového priemyslu SR. 

„My sa na odpady pozeráme ako na zdroj, niekto ako na problém. No pre nás je to príležitosť,“ povedal možno prekvapivo riaditeľ pre stratégie a rozvoj Brantner Slovensko a konateľ CEBZ, s. r. o. Peter Pajerchin, ktorý nevidí situáciu s odpadmi na Slovensku vôbec tragicky. Hoci produkujeme čím ďalej tým viac odpadu, čo na jednej strane spôsobuje problémy, na tej druhej sa majú ľudia Slovensku čoraz lepšie. Zároveň nám však vyplýva povinnosť znížiť skládkovanie do roku 2035 na 10 percent a úroveň recyklácie zdvihnúť na 65 %. „Toto sú výzvy, ktoré nás čakajú, ten dlhodobý cieľ. Preto som rád, že pán Malček robí takúto konferenciu, pretože by mala vzniknúť platforma, ktorá podporí spoluprácu,“ vysvetlil Peter Pajerchin. Pán Pajerchin predstavil na konferencii najnovší projekt technológie zpracovania komunálneho odpadu ktorý realizuje spoločnosť Brantner spoločne s SPP.

Významné podnety priniesla panelová diskusia s naozaj na slovo vzatými odborníkmi. Generálny riaditeľ spoločnosti Marius Pedersen Oliver Šujan, generálny riaditeľ firmy Kosit Marián Christenko, prezident Združenia organizácií verejných prác Peter Kuba a majiteľ spoločnosti Redox Roman Malček živo preberali budúcnosť odpadového hospodárstva, ktorá skrýva množstvo problémov čakajúcich na vyriešenie. „Sústreďujeme sa na to, aby sme vyzbierali dostatok suroviny pre už existujúce recyklačné kapacity, v takej kvalite, aby sa celý proces recyklácie zjednodušil,“ reagoval na otázku o plánovaní nových kapacít súvisiacich s recykláciou plastov Oliver Šujan. Marián Christenko poukázal na nezmyselnosť množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu v kolektívnej bytovej výstavbe(sídliská),v IBV ho odporúča len ako výsledok slobodného rozhodnutia samosprávy,nie ako zákonnú povinnosť.V mestách kde je efektívne zavedený  dlhoročný triedený zber odpadov zavedenie množstvového zberu nezníži celkové množstvo zmesového komunálneho odpadu.Peter Kuba poukázal na zbytočnú duplicitu v zbere a zhodnotení kuchynských odpadov a BRO odpadov.Prečo musia obyvatelia miest povinne triediť tieto odpady  a následne financovať povinnú úpravu týchto odpadov,ktoré sa aj tak nachádzajú v nádobách na zmesový komunálny odpad?

Svoje bohaté skúsenosti na prvom ročníku Odpadového summitu prezentoval spolumajiteľ skupiny WOOD & Company a predseda predstavenstva spoločnosti Kosit, Ľubomír Šoltýs. Naprieč Slovenskom spracováva Kosit odpad od 850-tisíc obyvateľov z viac ako 350 miest a obcí. Budúcnosťou je však podľa Šoltýsa spoločnosť bez odpadov a aj preto sa zameriavajú na projekty ZEVO. „ZEVO s kapacitou100-tisíc ton a triediaca linka schopná vytriediť 30-tisíc ton odpadu dokáže vyprodukovať teplo v objeme 33-tisíc MWh a elektrickej energie v objeme 60-tisíc MWh,“ uviedol vo svojej prezentácií Marián Šoltýs. Odpad tak môže byť výborným zdrojom energie a takmer všetok môže byť racionálne využitý.

Pomôcť pri hľadaní riešení problémov v odpadovom hospodárstve môžu aj odpadové hospodárske eurofondy. O ich možnostiach hovoril Peter Sládek, predseda predstavenstva poradenskej spoločnosti Euro Dotácie a. s., ktorá sa špecializuje na eurofondy pre odpadové hospodárstvo. „Možnosti ponúkajú štrukturálne fondy, environmentálny fond, novinkou je fond na spravodlivú transformáciu a čiastočne Plán obnovy a odolnosti, v ktorom je 6,5 miliardy eur,“ zdôraznil Peter Sládek. Dodal, že peniaze musia byť vyčerpané do roku 2026 a hoci sme už v polovici, čerpať tieto financie sa nám nedarí a mnoho projektov stojí. 

Nabitú konferenciu uzavrel prednáškou organizátor Odpadového summitu 2024 a majiteľ firmy Redox, Roman Malček. Téma úpravy odpadov pred skládkovaním je doslova horúcim zemiakom, ktorý mal byť podľa smerníc Európskej únie už dávno vyriešený. „Slovensko malo znížiť množstvo odpadu na úroveň z roku 1995 už k 31. 12. 2020. No do dnešného dňa sa tak nestalo a o pár mesiacov bude naša krajina už štvrtým rokom v omeškaní,“ začal nelichotivé štatistiky Roman Malček. Slovensko prijalo v rokoch 2013-2023 niekolko opatrení,ktoré mali pomôcť k zníženiu skládkovania komunálnych odpadov. Zavedenie povinného zberu kuchynských odpadov malo znížiť skládkovanie až o 40%,realita je v jednotkách percent,rozdanie desiatok  tisíc kompostérov po obciach úroveň skládkovania takmer neznížilo vôbec.Zákaz používania jednorazových plastových obalov znížilo skládkovanie o 1%.

„Veľmi dôležité, pre znižovanie miery skládkovania, je čo najrýchlejšie vybudovať dostatočné kapacity na energetické zhodnocovanie odpadov a definitívne spustenie povinnej úpravy odpadov pred skládkovaním ,“ upozornil Roman Malček. Jedným z riešení je aj budovanie biodomov, v ktorých sa hygienizuje podsitná-tzv.biologická frakcia zmesového komunálneho odpadu. Výsledkom procesu úpravy frakcie je odpad, ktorý je stabilizovaný a spĺňa tak cieľ povinnej úpravy, elimináciu tvorby skleníkových plynov. „Sme pripravení pomáhať samosprávam a odpadovým spoločnostiam s riešením, v ktorom bude mať úprava odpadov zmysel a efektívne a kvalitné výsledky,“ uzavrel svojou prezentáciu Odpadový summit 2024 Roman Malček. 

Partnerom konferencie bola spoločnosť LA NOTA, dodávateľ originálneho aróma marketingu priamo z francúzskeho Grass, ktorá sa postarala o prevoňanie koferenčnej sály. LA NOTA vaša prvá voľba pre profesionálny aróma marketing, voňavé riešenia a neutralizáciu vôní.

15. apríla 2024

Pripravujeme prvý ročník konferencie: REDOX odpadový summit 2024

Pripravujeme prvý ročník konferencie: REDOX odpadový summit 2024

V REDOX-e si dlhodobo uvedomujeme, že na Slovensku chýba formát, ktorý by združoval profesionálov a firmy z odpadového hospodárstva. Preto sme sa rozhodli chopiť iniciatívy a prísť s vlastnou konferenciou pod záštitou REDOX-u. Prvý ročník konferencie nesie podtitul: Ako vniesť do nakladania s odpadmi už naozaj poriadok.

25. apríla budeme v Jurkovičovej Teplárni v Bratislave diskutovať s vybranými hosťami
na témy ako sú :

 • Budúcnosť skládok na Slovensku
 • Ako naštartovať no zároveň neprestreliť výstavbu spaľovní odpadov
 • Ako napraviť nezvládnutý zber kuchynského komunálneho odpadu
 • Ako zreálniť na Slovensku poplatky domácností aj firiem za odpady
 • Následky prijatia či neprijatia najnovšej úpravy nakladania s odpadmi od začiatku januára roku 2025
 • Vlastné vs. súkromné komunálne služby pre mestá a obce – ich výhody a riziká
 • Množstvový zber odpadu: Úspora alebo drahá komplikácia?

Odpady sú rozhodne zaslúžia väčšiu pozornosť a my v REDOX-e sa dlhodobo snažíme prinášať dlhodobé, funkčné a rozumné riešenie v odpadovom hospodárstve. Tešíme sa na našich klientov a partnerov.

 

Program konferencie :

3. októbra 2023

Synagógu v Lučenci ovládli OBRI OCEÁNOV. Na úžasnú výstavu vás pozýva mesto Lučenec a REDOX

Synagógu v Lučenci ovládli OBRI OCEÁNOV. Na úžasnú výstavu vás pozýva mesto Lučenec a REDOX

Modrá planéta, tak je mnohými nazývaná naša Zem. Celých 71% všetkej plochy zaberajú  oceány a tie ukrývajú množstvo tajomstiev, ktoré nám zostanú možno navždy nevypovedané. Ak patríte medzi vášnivých obdivovateľov prírody, alebo chcete  sebe či svojim deťom prichystať  nádherný deň plný unikátnych zážitkov, prijmite našu pozvánku za veľkým dobrodružstvom do podmorského sveta plného úžasných, veľakrát bizarných či nebezpečných tvorov. Za výstavou stojí rozpočtová organizácia LUKUS, samospráva a spoločnosť REDOX s.r.o., ktorá pomohla 50-percentnou refundáciou organizačných nákladov. „Keď sa objavila možnosť zorganizovať takúto unikátnu výstavu v mojom rodnom meste, tak som považoval za povinnosť ju podporiť. Nie je to výstava zameraná len na „aha“ efekt, ale má vzdelávací charakter a má čo povedať aj starším generáciám,“ skonštatoval majiteľ firmy REDOX Roman Malček.

Od 15. septembra  sa v Synagóge Lučenec uskutoční impozantná edukatívna výstava v spolupráci s Discovery „Obri oceánov“, z ktorej sa Vám doslova a do písmena zatají dych. Vidieť budete mnoho jedinečných exponátov, ktoré nás nechajú nahliadnuť do tajomných hlbín svetových oceánov a dovolia nám aspoň poodkryť mnoho tajomstiev, ktoré tieto málo preskúmané  teritóriá ukrývajú. 

Tešiť sa môžete na desiatku oceánskych obrov v životných veľkostiach, jednu z najväčších zbierok v strednej Európe plnú čeľustí a žraločích zubov z celého sveta a v neposlednej rade interaktívnu zónu, kde budete môcť nahliadnuť do „modrého sveta“ pomocou virtuálnej reality či zvukovej steny, ktorá Vám ponúkne hlasy, zvuky a spevy desiatok podmorských tvorov.

„Všetky exponáty sú dokonalou kópiou oceánskych obrov vyrobených na základe detailných predlôh vedeckého pôvodu a môžu tak slúžiť i ako úplne verná učebná pomôcka. Väčšina exponátov je naviac zasadená do tematických scenérií,  tak aby bol ich príbeh ešte dokonalejší a návštevníci si z výstavy mohli odniesť autentické a výnimočné zážitky zo stretnutia s týmito tvormi“, hovorí o výstave Pavel Kratochvíl z usporadujúcej spoločnosti. „Do veľkého a významného priestoru, akým je synagóga, partia aj výstavy takéhoto formátu. Preto ďakujem partnerom a lučenskej firme REDOX, ktorá nám v rámci spolupráce výstavu priniesla a finančne podporila, keďže samosprávy majú v súčasnosti v súvislosti s kultúrou i športom obrovské problémy,“ poznamenala primátorka Alexandra Pivková.

Stručné predstavenie exponátov výstavy OBRI OCEÁNOV : 

Vráskavec obrovský je najväčší žijúca veľryba a najťažšie zviera, aké kedy vôbec na planéte Zem žilo. Dorastá do dĺžky až 33 metrov a váži cez 200 ton. 

Vorvaň obrovský je najväčší z momentálne žijúcich ozubených veľrýb a verí sa, že ide o vôbec najväčšie ozubené zviera na svete, aké kedy na zemi žilo. Najväčší zdokumentovaný  jedinec pravdepodobne dosahoval dĺžku až 28 metrov a váhu 150 ton. 

Kosatka dravá je najväčším zástupcom čeľade delfínovitých. Tento všestranný predátor stojí na vrchole morského potravinového reťazca. Samci dosahujú dĺžku 9 metrov a váhu až 10 ton. 

Chytľan obrovitý  je jeden z najzáhadnejších a najmenej preskúmaných druhov, ktoré brázdia tajomné hlbiny našich oceánov. Najväčší známy exemplár meral úctyhodných 18,5 metrov. 

Žralok biely je dokonalý predátor pobrežných vôd väčšiny oceánov. Dosahuje maximálnu dĺžku 6 metrov a hmotnosť okolo 3 tony. 

Manta obrovská je najväčším druhom pásožiabrovcov na svete. Dorastá do veľkosti okolo 3 až 5 metrov s rozpätím plutiev okolo 7 metrov, ale boli pozorovaní jedinci s rozpätím až 9 metrov. 

Ďalšími exponátmi sú Narval jednorohý, Žralok kladivohlavý veľký, Bieluha severná, Delfín skákavý a Žralok tigrí. 

Zbierka čeľustí a zubov zo sveta žralokov:

Jedná sa o jednu z najväčších zbierok žraločích čeľustí a zubov v strednej Európe. Medzi jej dominanty patria obrie čeľuste žraloka tigrieho, ktorý meral 4 metre, či 18 metrov veľký a niekoľko miliónov rokov starý zub z pravekého žraloka megalodona, ktorý dosahoval dĺžku  30 – 35 metrov a hmotnosť  35 – 45 ton. Ďalším impozantným exponátom je  9 cm zub najväčšieho nájdeného jedinca žraloka bieleho. Túto zbierku nám zapožičal vášnivý potápač, zberateľ a obdivovateľ dokumentov zo žraločej ríše Ing. Pavel Janda so svojou rodinou. 

Interaktívna zóna

Interaktívna zóna ponúkne možnosť ponoriť sa do podmorského sveta v potápačských virtuálnych okuliaroch a na vlastnej koži si „pochytať“ mnoho úžasných tvorov. Druhým prvkom bude oceánska zvuková stena, kde budete môcť zavrieť oči a nechať sa unášať do tajomných hlbín hlasmi, zvukmi a spevom desiatok   podmorských tvorov. Pre  uchovanie hmatateľnej spomienky vám budú k dispozícii dva štýlové fotopoint-y. 

Partnerom výstavy je REDOX s.r.o. a Mesto Lučenec

Vďaka novým odpadovým vozidlám od REDOXu bude Bratislava opäť ekologickejšia

Vďaka novým odpadovým vozidlám od REDOXu bude Bratislava opäť ekologickejšia

Dodávateľ komunálnej techniky spoločnosť REDOX s.r.o. odovzdala bratislavskej mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) päť nových zberových vozidiel. Zvozové vozidlá FAUN Rotopress 519 na podvozkoch Scania L340 CNG s objemom nadstavby 19 m³ sú poháňané stlačeným zemným plynom CNG, a vďaka ním spoločnosť OLO prispeje k ekologickejšiemu hlavnému mestu. 

Spoločnosť REDOX, s.r.o. odovzdala spoločnosti OLO v júli jedno a v auguste štyri zvozové vozidlá. Dodávané autá sú určené na zber biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) a kuchynského odpadu, preto je nadstavba špeciálne utesnená a vybavená integrovanou vaňou na zber tekutín. Princíp otáčajúceho sa bubna robí z ROTOPRESSU ideálnu nadstavbu na zber bioodpadu. Organický odpad sa jemne premieša a už pri zbere vynikajúco homogenizuje – tekutiny sa okamžite opäť vmiešajú. Stále premiešavanie prevzdušňuje odpad a znižuje vytváranie anaeróbnych zón, ktoré sú zdrojom nepríjemného zápachu. 

Nadstavba ROTOPRESS má viacero výhod, 75 rokov osvedčený princíp otáčacieho bubna robí z ROTOPRESSu jedno z najhospodárnejších zvozových vozidiel. Plusom je vysoká ovládateľnosť kvôli krátkemu previsu nadstavby, výborné rozdelenie zaťaženia náprav v každej fáze nakladania. Dôležitým faktorom sú minimálne náklady na údržbu a opravy kvôli jednoduchému lisovaniu bez pohyblivých častí a takmer bezbytkové vyprázdnenie aj pri silne vlhkých frakciách odpadu pomocou zmeny smeru otáčania so samočistiacim efektom.

Nadstavba Rotopress predstavuje mimoriadne robustné, odolné a spoľahlivé riešenie pre zber odpadu overené časom a našimi zákazníkmi. Vďaka vhodne dimenzovanému zdvíhaciemu a vyklápaciemu zariadeniu nadstavba dokáže vyprázdniť všetky kontajnery, od 60-litrových nádob po veľké 1100-litrové nádoby na odpad. Jednou zo silných stránok ROTOPRESSu je zber organického odpadu, ktorý sa okamžite homogenizuje v bubne. Navyše ROTOPRESS váži o 800 kg menej ako lisovacia nadstavba s rovnakým objemom. Čím sa zvyšuje užitočná hmotnosť nákladu, znižuje spotreba a znižujú emisie“, dopĺňa JUDr. Roman Malček, majiteľ spoločnosti REDOX.  

Spoločnosť OLO spolupracuje s REDOXom už roky. Spoločnosť REDOX v minulosti dodala mestu Bratislava desiatky zvozových vozidiel.

REDOX so sídlom v Lučenci je najväčším slovenským dodávateľom komunálnej techniky pre mestá, obce a spoločnosti, ktoré nakladajú s komunálnym a separovaným odpadom. Spoločnosť REDOX, s.r.o sa zaoberá tromi činnosťami – komplexný dodávateľ techniky, servis techniky a prenájom techniky pre zber, triedenie, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov. Vďaka tvrdej a poctivej práci má spoločnosť výrazný trhový podiel na Slovensku

POPIS K FOTKE: Spoločnosť REDOX, s.r.o odovzdala spoločnosti OLO v júli jedno a v auguste štyri nové zvozové vozidlá FAUN Rotopress 519 na podvozkoch Scania L340 CNG. Pätica nových áut poslúži na zber BRO a kuchynského odpadu.

Martin Nikodým a Nadácia REDOX spoločne rozvíjajú včelárstvo

Martin Nikodým a Nadácia REDOX spoločne rozvíjajú včelárstvo

Nadšenec včelárstva Martin Nikodým ako nový ambasádor Nadácie REDOX napomôže k rozvoju ochrany včiel na Slovensku. Pomáhať chrániť životné prostredie je jednou z hlavných úloh nadácie, ktorá chce pod vedením Romana Malčeka spoločne so zanieteným milovníkom včiel rozvíjať apiterapiu v slovenských včelárstvach.

Nadácia REDOX považuje včely za nenahraditeľnú súčasť nielen prírody, ale i celej spoločnosti, a preto si zaslúžia významnú pozornosť. Zakladateľ nadácie R. Malček a majiteľ spoločnosti REDOX, ktorá je trhovým lídrom v oblasti odpadového hospodárstva, sa rozhodol do svojej myšlienky zapojiť moderátora M. Nikodýma. 

 

Nikodým včelám obetuje svoj voľný čas a svoje znalosti sa rozhodol zúročiť práve s Nadáciou REDOX. „Keď so začal pred šiestimi rokmi včeláriť, myslel som si, že to bude len moje hobby. Ani som netušil, že sa to stane súčasťou, možno až zmyslom môjho života a že sa budem snažiť veci posúvať a upozorňovať na to, ako dôležité sú včielky a čo všetko dokážu. Preto som veľmi rád, že sme začali takúto novú spoluprácu a že budem mať ešte väčší priestor,“ hovorí M. Nikodým, ktorému nadácia darovala nový včelí úľ v tvare polopodzemného kontajnera MOLOK.

 

Nikodým sa o včely stará vo svojej záhrade v bratislavskom Devíne, kde má postavené včelie úle. Včelín v malebnej prírode v oblasti Malých Karpát je pre neho útočiskom, kde vidieť zmysel a výsledky vynaloženej práce. 

 

„Som veľmi rád, že som spoznal Martina a začali sme spoluprácu v tejto nádhernej téme. Za Nadáciu REDOX hľadáme partnerov, ktorí nielenže milujú včely, venujú sa ich ochrane a starostlivosti o ne, ale aj hľadajú väčší rozmer,“ vyjadruje zakladateľ nadácie R. Malček.

 

Malček je presvedčený, že včely nie sú len lekárnici, ale sú dokonca lekármi, ktorí nás môžu v mnohých prípadoch vyliečiť. Nadácia má ambíciu v blízkej dobe rozširovať apiterapiu v podobe pobytových domčekov v slovenských včelárstvach. „Pevne verím, že nám Martin pomôže a že sa nám spoločným úsilím podarí naštartovať trend ozdravných a relaxačných pobytov v blízkosti včiel,“ dodáva R. Malček. 

 

Apidomček je vo svojej podstate včelín upravený pre spánok a oddych. Počas pobytu v apidomčeku človek dýcha arómu medu, propolisu, peľu a silíc. Takýto vzduch blahodárne pôsobí na nervovú sústavu a zároveň má protizápalový, antivírusový a antibakteriálny efekt. Celkovo, pobyt v apidomčeku pôsobí na človeka omladzujúco a podporuje samoozdravné mechanizmy ľudského tela. Počas pobytu sa netreba báť priameho kontaktu so včelami, stačí si vychutnávať ich blízkosť a všetko ostatné urobia za človeka. 

——————————————-

 

O Nadácii REDOX


Spoločnosť REDOX s.r.o. z pozície slovenského trhového lídra v dodávke komunálnej techniky, sa rozhodla konzistentne a účinne podporovať zodpovedný prístup k odpadom, a k životnému prostrediu. Za týmto účelom v roku 2019 založila Nadáciu REDOX.
Nadácia v súčasnosti podporuje aktivity orientované hlavne do oblasti podpory enviromentálneho povedomia verejnosti, ochrany životného prostredia, vzdelávania, podpory a rozvoja školstva, vedy a športu. Nadácia REDOX vytvára verejnoprospešné aktivity, grantové programy a sprostredkúva adresnú pomoc.

Sponzorom Petry Vlhovej bude už štvrtý rok spoločnosť REDOX

Sponzorom Petry Vlhovej bude už štvrtý rok spoločnosť REDOX (+ video)

Slovenská lyžiarska špička Petra Vlhová bude už štvrtú sezónu po sebe pretekať aj vďaka podpore spoločnosti REDOX, ktorá je najväčším slovenským dodávateľom komunálnej techniky.

Svetová lyžiarka Petra Vlhová podpísala zmluvu na štyri roky s majiteľom spoločnosti REDOX Romanom Malčekom v priestoroch firmy v Lučenci. Hoci to pre P. Vlhovú znamená v prvom rade potrebnú finančnú podporu, ona oceňuje osobnejší vzťah, ktorí si s R. Malčekom za tie roky postupne vybudovali. „Dohodli sme sa na ďalšej spolupráci, z čoho sa veľmi teším, lebo to nie je  obyčajný sponzor. Máme vybudovaný bližší vzťah s majiteľom firmy a som šťastná, že môžem mať takýchto sponzorov. Pre mňa to je veľmi dôležité. Nie je to len, že dostanem peniaze  a urobím, čo musím urobiť. Toto bude naša spoločná štvrtá sezóna a aj vďaka REDOXU môžem pretekať a vyhrávať,“ povedala po podpise zmluvy P. Vlhová. Ako dodala, majiteľ spoločnosti REDOX Roman Malček ju chodí aj osobne podporovať na preteky a má možnosť vidieť, ako ona a jej tím fungujú. 

Lyžiarka je zároveň tvárou vozidiel na zber odpadov a verí, že aj takto motivuje ľudí k zodpovednému prístupu pri triedení odpadov. „Ja sama triedim odpady, dávam pozor, kde čo odhadzujem. Keď som na kopci, všetko si beriem so sebou, nič nikde nenechávam. Ja som na to háklivá, keď vidím niekoho odhodiť odpadky na zem,“ približuje P. Vlhová. Podľa nej by ľudia mali myslieť na to, kde, v akom prostredí chcú žiť o dvadsať, tridsať rokov a správať sa tak, aby sa tu dalo žiť aj Ďalším generáciám. 

Majiteľ spoločnosti REDOX Roman Malček sa pre podporu Petry Vlhovej rozhodol pre jej výnimočnosť. „Od začiatku môjho podnikania pred dvadsiatimi rokmi som bol rozhodnutý, že časť zisku, ktorý firma vyprodukuje, chcem vrátiť spoločnosti. Akurát som nebol rozhodnutý ktorým smerom. Vyskúšal som si podporu rôznych športovcov, rôznych aktivít a pred viac ako tromi rokmi sme sa dostali k Peti. Ona je výnimočná svojím príbehom ako v mizerných podmienkach, bez akéhokoľvek zázemia, podpory štátu, kraja, mesta, sa vďaka obetavosti svojich rodičov a jej obrovskej vôli stala najlepšou lyžiarkou sveta,“ hovorí R. Malček. 

“Petra pre nás nie je marketingový produkt alebo nejaký nástroj, či rozpočtové číslo v tabuľke, ktoré má zabezpečiť rast predaja nejakých produktov. Petra je pre nás čistá radosť z pretekania, hrdosť  a príklad, ako sa z ničoho dostať na vrchol v oblasti, v ktorej sa rozhodnem realizovať a urobím pre to všetko. A preto je nám cťou a radosťou ju podporovať,“ dodáva R. Malček. 

Podľa neho to môže navonok vyzerať tak, že odpady a lyžovanie majú od seba veľmi ďaleko. „Ale v skutočnosti lyžovanie je príroda, je to trávenie času v prírode, a tak je to environmentálna téma?“ dodáva R. Malček. 

Spätnou väzbou pre neho je radosť, ktorú zažíva na pretekoch a vníma len dianie na svahu, kde nerieši prácu. „Je to férová súťaž, kde športovec nemá vďaka materiálu nejakú výhodu. My sme roky podporovali motošport. Tam je  kľúčom k úspechu technika, zázemie, tím a športovec je až v druhom rade. No pri lyžovaní je absolútne kľúčový športovec,“ dodal majiteľ odpadovej spoločnosti REDOX.

Slovenská spoločnosť REDOX roky podporuje detskú atletiku v Lučenci, hypoterapiu, športových strelcov, basketbal. „Je toho veľa, ale zatiaľ nikde nenachádzam to, čo u Peti Vlhovej. V Rakúsku, v Nemecku je nemožné, aby z takéhoto prostredia vzišiel tak úspešný lyžiar ako je ona,“ dodáva sponzor Petry Vlhovej.

Čo sa týka uplynulej lyžiarkej sezóny, tá bola pre Petru Vlhovú veľmi ťažká, emočná náročná. „Ale bola najkrajšia v mojej kariére. Získala som olympijske zlato, malý krištáľový glóbus za slalom, čo tiež nebolo celkom jednoduché,“ hodnotí Petra Vlhová svoje výsledky v čase, kedy si užíva o čosi viac voľného času ako počas sezóny. Napriek tomu sa už teraz pripravuje na nadchádzajúcu sezónu dvojfázovými tréningmi, či cvičeniami s fyzioterapeutkou a popri tom si rada nájde čas aj na adrenalínovú jazdu na motorke. 

Držiteľka veľkého krištáľového glóbusu i zlatej medaily hovorí, že napriek tomu, že si všetky svoje sny už splnila, motiváciu pretekať má stále veľkú. Veľkou oporou je jej starší brat Boris Vlha, ktorý bol aj pri podpise zmluvy s REDOXOM. „S mojím bratom mám úžasný vzťah. Za to som nesmierne vďačná, lebo to nie je samozrejmosť. My sme stále spolu. Jazdíme spolu na motorke, viem sa na neho so všetkým spoľahnúť. Vždy je so mnou na štarte,“ priblížila. 

Ako Boris Vlha podotkol, spolupráca s REDOXom je podľa neho vynikajúca. „Sme spokojní, že ako tím môžeme vďaka REDOXU napredovať, môžeme robiť to, čo Peťa potrebuje,“ povedal Boris Vlha. Na druhej strane je rád, že Petra Vlhová ide vzorom v tak dôležitej téme, akou je separovanie odpadu.

O spoločnosti REDOX

Najväčší dodávateľ komunálnej techniky na Slovensku pôsobí na trhu už dvadsať rokov. Spoločnosť REDOX sa zaoberá 3 činnosťami – komplexný dodávateľ techniky, servis techniky a prenájom techniky pre zber, triedenie, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov. Vďaka tvrdej a poctivej práci sa  jej podarilo získať výrazné trhové podiely na Slovensku.

27. mája 2022

Ako bolo na Sneme ZOVP 2022 (FOTO)

Ako bolo na Sneme ZOVP 2022 (FOTO)

Združenie organizácii verejných prác SR (ZOVP) sa na pracovnej časti snemu rozrástlo o piatich nových členov.

Viac ako 200 ľudí, 45 členských organizácií a 26 spoločností vystavovateľov. Tak vyzeral celoslovenský Snem Združenia organizácií verejných prác SR (ZOVP) v utorok 17. mája, ktorého dejiskom bol hotel Patria na Štrbskom Plese. Združenie touto udalosťou oslávilo 30. výročie svojho založenia.

Účastníkmi snemu boli odborníci z rôznych oblasti komunálnych služieb, zástupcovia samospráv, ako aj s vystavovatelia a výrobcovia produktov pre výkon verejnoprospešných služieb pre mestá a obce. Denník Odpady-portal.sk bol ako mediálny partner podujatia pri tom. Fotogalériu z akcie nájdete nižšie v článku.

Peter Kuba: Za 30 rokmi ZOVP je kus života

„Tridsať rokov ukázalo, že Združenie vie hľadieť dopredu, mať stále nové nápady a ambície,“ uviedol vo svojom slávnostnom príhovore prezident ZOVP Peter Kuba.

„Za 30 rokov existencie ZOVP je to veľké množstvo životných príbehov, udalostí, zážitkov, nádejí a spomienok. Zostal tu kus života nielen členov združenia, ale aj našich partnerov, priaznivcov a priateľov z iných organizácií, miest a obcí, a ja verím, že ste si všetci odtiaľto odniesli veľa dobrého a užitočného,“ doplnil.

Program tohtoročného jarného snemu ZOVP bol kombináciou slávnostnej a pracovnej časti.

Slávnostnou časťou snemu prítomných sprevádzala moderátorská dvojica, Pavol Heško a Kristína Priesterová. Hosťom podujatia sa medzi inými prihovorili aj poslanec NR SR Radovan Kazda (spoluvlastník vydavateľstva Odpady-portal.sk – pozn. red.), prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) Peter Krasnec, ako aj prezidenti partnerských združení z Českej republiky a Maďarska.

Pozvanie na snem prijali bývalí členovia ZOVP, ktorí pracovali v jeho orgánoch. Prezident ZOVP im slávnostne odovzdal ďakovné listy s medailou za prácu na rozvoji združenia.

Prezident združenia P. Kuba zároveň poďakoval aj zahraničným partnerským organizáciám a odovzdal ich zástupcom ocenenie za rozvoj medzinárodnej spolupráce.

Redox prezentoval novinky

Celé podujatie sa konalo s podporou generálneho partnera, spoločnosti Redox. Tú na podujatí zastupoval aj jej majiteľ Roman Malček.

„Redox pri príležitosti 20. výročia svojho založenia priniesol na snem ZOVP dve novinky -modernizovaný FAUN Rotopres na podvozku Mercedes a lineárny press Hidromak zo skupiny FAUN na podvozku Ford, ktorý predstavuje low-costové riešenie pre menšie mestá a obce, kde dominuje zvoz odpadu prostredníctvom malých 110-litrových, 120-litrovýchl a 240-litrových nádob,“ uviedol R. Malček pre Odpady-portal.sk.

„Obe vozidlá boli ozdobené polepmi našej olympijskej víťazky Petry Vlhovej, s ktorou sme predĺžili spoluprácu až do konca jej kariéry,“ podotkol R. Malček.

Ako doplnil, vozidlá, ktoré Redox prezentoval na sneme ZOVP, sú pre záujemcov dostupné na okamžitý predaj, aj napriek zložitej situácii na trhu s komunálnou technikou. Viac o tom, čo súčasná kríza znamená pre techniku odpadového hospodárstva a ako sa na ňu pripravil Redox, sme priniesli v tomto článku.

Okrem Redox-u, ktorý bol generálnym partnerom podujatia, Snem ZOVP podporili tiež spoločnosti KOBIT-SK, ELTE GPS a MORAM CZ.

Viac informácii nájdete priamo v článku :

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106771/snem-zovp-2022.aspx

24. mája 2022

Roman Malček: Kríza zasiahla aj komunálnu techniku, využiť eurofondy je pre samosprávu ťažké

Roman Malček: Kríza zasiahla aj komunálnu techniku, využiť eurofondy je pre samosprávu ťažké

Projekty, na ktoré samosprávy získali dotácie vlani, majú obrovský problém s dodržaním zazmluvnených termínov a cien, upozorňuje odborník.

Súčasná kríza v dodávateľsko-odberateľských reťazcoch komplikuje situáciu aj v oblasti nakladania s odpadom. Mestá a obce, ktoré sa snažia realizovať projekty s podporou z eurofondov, musia navyše čeliť aj viacerým výzvam pre nevhodné nastavenie eurofondových výziev.

V reakcii na otázky Odpady-portal.sk to uviedol Roman Malček, odborník na odpadové hospodárstvo a majiteľ spoločnosti Redox, ktorá je dodávateľom komunálnej techniky.

V článku sa dozviete:

 • aké sú aktuálne dodacie doby na trhu komunálnej techniky,
 • ako rastú ceny techniky pre odpadové hospodárstvo,
 • akú obchodnú politiku zvolil Redox,
 • na aké problémy narážajú samosprávy pri čerpaní eurofondov,
 • prečo je v súčasnosti podľa R. Malčeka žiadať o eurofondy kontraproduktívne a zbytočné.

Vozidlá pre slovenský trh nakúpili vopred

Rastúce ceny tovarov a služieb a predlžujúce sa termíny dodávok. To sú dve hlavné komplikácie, s ktorými sa v uplynulých mesiacoch stretávajú podnikatelia na Slovensku, ale aj v iných štátoch EÚ. Kríza sa pritom nevyhýba ani trhu s technikou pre odpadové hospodárstvo.

„Všetci prechádzame náročným obdobím, na ktoré sa Redox pripravil niekoľkonásobným zväčšením skladových zásob vozidiel a dielov. Ešte vlani sme objednali 110 podvozkov, ktoré v týchto dňoch postupne začínajú prichádzať k nám do Lučenca,“ priblížil R. Malček. Vďaka tejto obchodnej politike je Redox podľa jeho slov na súčasnú situáciu dobre pripravený.

Záujemcovia o nové vozidlá na zvoz odpadu si pritom podľa odborníka musia pri súčasnej situácii na trhu počkať na svoje „smetiarske auto“ aj výrazne viac ako rok.

„Je pravdou,že štandardné termíny dodania podvozkov sú dnes 12 až 18 mesiacov, k čomu treba pripočítať šesť mesiacov na montáž nadstavby u všetkých výrobcov, a to bez ohľadu na typ vozidla,“ reagoval R. Maček na našu otázku.

Slovenskému trhu naďalej dominuje Faun Rotopress

Okrem spomínaného predlžovania dodávateľských termínov je realitou súčasnej krízy prakticky vo všetkých sektoroch hospodárstva aj rast cien. V prípade komunálnej techniky aktuálne zdražovanie podľa majiteľa Redoxu korešponduje s rastom inflácie v ostatných výrobných sektoroch.

„Pre nás je kľúčové, že vieme a realizujeme servisné práce rovnako rýchlo ako v minulosti a že sme vybavení dostatočným množstvom skladových vozidiel pre slovenský trh na dva roky dopredu,“ zdôraznil R. Malček.

Zo zberových vozidiel,ktoré Redox ponúka, je podľa jeho slov medzi partnermi spoločnosti stabilne veľký záujem o osvedčené technológie, ale presadzujú sa i novinky.

„Aj v roku 2022 dominuje slovenskému trhu Faun Rotopress. Výrazný nárast predaja evidujeme u špeciálov Faun Variopress s hydraulickou rukou a úpravou na zvoz polopodzemných kontajnerov,“ uviedol R. Malček.

Samosprávy čelia problémom pri eurofondoch

Významná časť investícií v slovenskom odpadovom hospodárstve sa realizuje s podporou z eurofondov. Mestá a obce, nimi vlastnené podniky a ďalší oprávnení žiadatelia v uplynulých mesiacoch dostali príležitosť žiadať napríklad o príspevky na zberné dvory a komunálnu techniku, ale aj o dotácie na kompostárneči o podporu na budovanie zariadení pre mechanicko-biologickú úpravu odpadov(MBÚ).

Samosprávy majú podľa slov R. Malčeka o využitie aktuálnych výziev veľký záujem. Súčasná kríza a nastavenie výziev z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) im však komplikujú situáciu.

„Podávanie nových žiadostí o príspevok v období máj – jún 2022, ktoré budú schválené a zazmluvnené možno koncom roka 2022, považujem za kontraproduktívne a zbytočné. Realizáciu projektov je nutné ukončiť do konca roku 2023, čo je nereálne z pohľadu dĺžky aktuálnych dodacích termínov akejkoľvek techniky, o stavebných prácach ani nehovoriac,“ vysvetlil R. Malček.

Roman Malček na Sneme ZOVP v máji 2022 | Foto: Odpady-portal.sk

Projekty, pri ktorých boli žiadosti o príspevok schválené v roku 2021, majú podľa jeho slov v súčasnosti veľmi veľký problém s dodržaním zazmluvnených dodacích termínov, ako aj vysúťažených cien. Oba parametre sú totiž v súčasnosti na úplne odlišných úrovniach ako vlani.

„Väčšina dodávateľov komunálnej techniky vrátane nás sa takmer nezúčastňuje na aktuálnych projektoch, nemá to význam,“ podotkol majiteľ Redoxu. Ako zároveň upozornil, čerpanie financií z nového programového obdobia 2021 – 2028 ešte vládne rezorty nespustili a programy z Plánu obnovy takmer vôbec nepodporujú projekty v oblasti odpadového hospodárstva.

„Takže samospráva si musí poradiť sama. Taká je realita,“ uzavrel R. Malček.

20. mája 2022

Celoslovenský snem Združenia organizácií verejných prác SR 2022

Celoslovenský snem Združenia organizácií verejných prác SR

Pri príležitosti 30. výročia založenia ZOVP SR sa konal v dňoch 17.  18. mája 2022, v hoteli Patria, Štrbské Pleso celoslovenský snem Združenia organizácií verejných prác SR

 

21. apríla 2022

Smetiarske auto pre včely – spoločnosť REDOX vyrobila unikátny včelí úľ

Smetiarske auto pre včely – spoločnosť REDOX vyrobila unikátny včelí úľ

Ak pomôžeš zachrániť jednu včeliu rodinu, pomôžeš zachrániť svet. Spoločnosť REDOX  dlhodobo vníma potrebu ochrany včiel. Jednou z možností, ako situácii pomôcť je vyrobiť nový úľ. Ten posledný od REDOXu je v podobe smetiarskeho auta.


Spoločnosť REDOX, najväčší slovenský dodávateľ komunálnej techniky pre mestá, obce a spoločnosti, ktoré nakladajú s komunálnym a separovaným odpadom, vníma problematiku ochrany včiel ako veľmi aktuálnu. Hlavne počas pandémie COVID-19 si ľudia uvedomili, aké dôležité je mať silnú imunitu a pevné zdravie. „Včelí med je dokonalá základná stavebná jednotka imunity. Tak sme sa rozhodli po inštalácií prvých úľov v tvare komplexu budov sídla REDOX-u vyrobiť úle v tvare smetiarskeho auta a doplniť včelie „redoxácke“ rodiny o ďalšie.,“ približuje zámer majiteľ spoločnosti REDOX a zakladateľ Nadácie REDOX Roman Malček. Úľ na prvý pohľad upúta svojím dizajnom zraky verejnosti, no včely nájdu príbytok v klasickom drevenom úli. Drevo totiž včely vnímajú ako prirodzenú súčasť svojho prostredia, a tak je práve tento materiál na výrobu úľov najvhodnejší. Tento konkrétny v podobe smetiarskeho vozidla bude umiestnený na juhu stredného Slovenska, neďaleko obce Kyjatice.

Iniciatíva na ochranu včiel

Zaujímavosťou je že, odhadom až 76 percent potravinárskej produkcie v Európe je možnej vďaka jedinému hmyzu – včelám. Masívny úhyn včiel nie je problémom len Slovenska, týka sa celého sveta. Aktuálne je v ohrození až tretina hmyzu, tento živočíšny druh vymiera 8-krát rýchlejšie ako cicavce, vtáky a plazy. Ochrana včiel je kľúčovou témou budúcnosti. Včely na celom svete hynú alarmujúcou rýchlosťou. Faktory, ktoré spôsobujú, že včely celosvetovo ubúdajú sú rôzne od klimatických zmien až po agresívne hospodárenie. Dopady a dôsledky úhynu včelstva si uvedomujú v spoločnosti REDOX dlhodobo, aj z tohto dôvodu v minulosti otvorili „najmenší servis na svete“. Funkčný včelí úľ, ktorý je replikou sídla spoločnosti kde sa vykonáva servis a opravy komunálnej techniky a smetiarskych vozidiel. Spoločnosť REDOX a Nadácia REDOX buduje včelie rodinné spoločenstvá postupne. O včely v týchto úľoch sa stará dlhoročný odborník a včelár Július Jaloviar z Hnúšte, ktorý sa okrem starostlivosti o desiatky úľov aktívne venuje aj výskumu a vývoju nových prostriedkov boja proti parazitu – Klieštiku včeliemu. Ten vo veľkom rozsahu spôsobuje úhyny včiel na Slovensku. „Výsledné produkty, ktorými sú med, peľ, včelia kašička, propolis a vosk, sú určené zamestnancom našej firmy,“ hovorí R. Malček. Podľa neho má včelárstvo v dnešnej dobe veľký zmysel pre celú spoločnosť. Spoločnosť REDOX s.r.o. z Lučenca  by preto v blízkej budúcnosti rada zapojila do budovania a rozširovania svojich včelstiev aj ďalšie privátne a mestské komunálne spoločnosti. Vlani sa do projektu zapojili Verejno prospešné služby mesta Vráble zhotovením a prevádzkou vlastných úľov inštalovaných priamo v areáli spoločnosti. „Našim cieľom je silný odkaz pre spoločnosť, zakladanie nových včelích rodín a ich ochrana má zmysel. Preto tvrdíme, že ak vytvoríš jednu včeliu rodinu, pomôžeš zachrániť celý svet,“ uzatvára R. Malček. 

 

Včely žijú na Zemi už 150 miliónov rokov. V súčasnosti sú v našom regióne ohrozeným druhom, a tak je veľmi potrebná starostlivosť včelárov. Vyhynutie včiel by malo dopad na celú prírodu. Spoločnosť REDOX si to uvedomuje, a preto vynakladá úsilie pomôcť vážnu situáciu zmierniť.