EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

Zodvihni ma! Ďalšie varianty vyklápača pre bočné vyklápanie

Zodvihni ma! Ďalšie varianty vyklápača pre bočné vyklápanie

Od veľtržného Debutu na IFAT 2014 nový ZIDEPRESS úspešné dejiny. Postupne je a bolo korunovaných už niekoľko vozidiel v revíri uvedením značky zákazkou na 13 vozidiel pre zväz odpadového hospodárstva ( ZAW) donau- Wald.

Tím ZAW Donau je zodpovedný za likvidáciu odpadu viac ako 220.000 domácností v Dolnom Bavorsku. ZAW sa rozhodol pre nasledovné vybavenie v SIDERPRESSE.

Vyklápač 
C1100 pre nádoby s objemom 1,1 m3,a dvojkolesových nádob a 240 l.
Po zablokovaní hrebeňovej lišty môžu byť nádoby na želanie centrované alebo automaticky navesené.

MOŽNOSTI:

  •  kamerový balík „ Birdview“
  •  kamera na kontrolu vozidiel v protismere
  •  možnosť získavania energie cez inteligentný manažment hydraulického zariadenia
  •  špeciálne vybavenie zbernej vane sáčkov, integrovanej vo výťahovom systéme

FAUN-servisný balík 
Vozidlá sprevádza plný servis služieb FAUN. Mobilný servisný technika FAUN je vždy v tíme od ZAW k dispozícii.

Rozhodnutia pre FAUN:
Efektívne vozidlo s technicky širokosiahlym a presvedčivým servisným konceptom.

Revíry: Krajinské okresy Passau a Regen
Frakcie: domový odpad, bio a papier

Popri vyklápači C 1100 dopĺňajú ďalšie varianty programu FAUN vyklápačov pre nakladanie z boku:

SIDEPRESS F 3000

  •  Ideálny pre stacionárne veľké kontajnery
  •  koncipovaný pre kontajnery do 3,2 m3
  •  samo – centrovateľné zdvíhacie ramená
  •  ako alternatíva juhoeurópskych kontajnerov

Výhoda: Viac objemu na riadiacom zariadení, nakoľko sa využíva kompletná hĺbka vozidla

  •  kontajnery sa dvíhajú z vnútornej strany kontajneru a nie zvonku

SIDEPRESS s GRAbber so sponovým zdvihom

Ďalšou variantou zdvihu je „ Grabber“ so sponovým zdvihom, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre krajiny Beneluxu alebo exportné trhy.

Pre každé použitie správneho SIDERPRESSU: Trafte sa do výberu.

Claudia Schaue