EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

Stanovisko k článku týždenníka TREND

Stanovisko k článku týždenníka TREND

Stanovisko k článku týždenníka TREND
“Ako kúpiť smetiarske auto a nepreplatiť ” – uverejnené dňa 10.11.2016
K vyjadreniam pána Kováča z týždenníka TREND:

Európska cena kompletu s podvozkom 4×2 a 16q nadstavbou FAUN Rotopress v základnej výbave je 210 000€ + DPH za jeden kus. V prípade odberu 5 – 40 ks poskytujeme zľavy vo výške 10 – 30%. Samozrejmosťou je garantovaná platba ku dňu prevzatia kompletu. Samospráve neposkytujeme rovnakú zľavu za odber 1ks ako privátnej klientele, ktorá jednorázovo odoberá priemerne 5 – 10ks pravidelne, opakovane každý rok a platí včas. Zľavu vieme poskytnúť na „Flotilu“, pretože nám ju vedia poskytnúť výrobcovia na základe vopred určeného množstva a druhu, inak by to nebolo možné.
V prípade, že samospráva objedná viac kusov nadstavieb, dostane úplne rovnakú množstevnú zľavu ako súkromný sektor. Rovnako komerčne sa správa aj týždenník Trend pri stanovení cien a zliav za inzerciu vo vlastnom týždenníku. Podľa cenníka inzercie týždenníka TREND poskytujú zľavu za 11 a viac opakovaní vo výške min. 20% zo základnej ceny za 1 uverejnenie.
Sme presvedčení, že flotilový (množstevný) predaj akéhokoľvek tovaru, techniky, služieb automaticky a prirodzene generuje množstevné zľavy.
Skupina Marius Pedersen od nás odobrala za 10 rokov  viac ako 70 kompletov a preto, má nárok na výraznú zľavu. Zároveň súkromné spoločnosti typu Marius Pedersen majú vzorovú platobnú disciplínu, na rozdiel od samosprávy.
Pán Kováč obdržal od nás príklady eurofondových dodávok z praxe, v ktorých sme nedostali platbu  vôbec. V prípade obce Drahňov sme zničené a poškodené tovary a techniku sťahovali z obce po viac ako troch rokoch s vyčíslenou výškou škody viac ako 1mil. Eur. Je to jeden z hlavných dôvodov, prečo sa priamo nezúčastňujeme a v budúcnosti ani nebudeme zúčastňovať eurofondových súťaží. Preto vítame možnosti dodávok cez finančne stabilných  dodávateľov, ktorí prevezmú na seba riziko dlhého a neistého financovania.
Aj odpadári majú právo a schopnosti definovať svoje potreby v oblasti nákupov transportnej techniky. Elektronický kontraktačný systém (EKS) je zriadený aj za účelom výberu tovaru, techniky, ktorá je zaradená do tzv. tovarovej databázy – do knižnice  opisných formulárov tovaru EKS. Nadstavba s rotačným lisovaním je ich súčasťou, to znamená ktorýkoľvek obstarávateľ, ktorý si chce kúpiť nadstavbu s rotačným lisovaním prostredníctvom EKS ,si môže priamo odtiaľ vybrať identickú presnú špecifikáciu a vyhlásiť podľa nej súťaž. V roku 2016 bolo realizovaných cez EKS 90% dodávok pre samosprávu.
V roku 2012 na žiadosť Ministerstva ŽP posudzoval Úrad pre verejné obstarávanie všetky technické kritéria nadstavby s rotačným lisovaním. Úradom prizvaný znalec z odboru dopravy konštatoval, že všetky technické kritéria, spôsob zhutňovania odpadu (lineárny vs. rotačný press), spôsob pohonu nadstavby, objem nadstavby, technické údaje týkajúce sa podvozku, bezpečnostné prvky, manévrovacie schopnosti vozidla, materiálové vyhotovenie nadstavby, skrutkované vymeniteľné dosky nadstavby atď. nie sú diskriminačné a nie sú predmetom patentovej ochrany. Zároveň znalec vo svojom posudku definoval minimálne 4 výrobcov nadstavieb s rotačným lisovaním, teda nie jeden alebo dvaja. Technický parameter náhonu bubna nie je kľúčový pre víťazstvo FAUNU. Zo všetkých verejných obstarávaní v ktorých uspel FAUN len cca 15% obsahuje uvedený parameter, takže zrejme nie je podstatný pre úspech FAUN – u.
Týždenník Trend disponuje dôkazmi a vyjadreniami, že FAUN odvezie o 30-50% viac odpadu ako nadstavby s rotačným lisovaním konkurenčných výrobcov. Vo svojom článku tento fakt neuvádza.

V Lučenci 10.11.2016                                                                                                                   JUDr. Roman Malček – majiteľ spoločnosti