EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

ODOVZDANIE VOZIDIEL NA ZVOZ ODPADU S POHONOM NA ZEMNÝ PLYN

ODOVZDANIE VOZIDIEL NA ZVOZ ODPADU S POHONOM NA ZEMNÝ PLYN

Dňa 19.03.2010 sme mestu Žiar nad Hronom slávnostne odovzdali do užívania vozidlá na zvoz odpadu s pohonom na zemný plyn. Ide o prvé vozidlá tohto druhu na území SR. Podvozky Mercedes Benz Econic a nadstavby Faun Rotopress a Variopress boli dodané v rámci programu „ Intenzifikácia separovaného zberu“ za výraznej dotačnej podpory z európskych štrukturálnych fondov. Súčasťou našej dodávky pre mesto Žiar nad Hronom boli aj ďalšie zariadenia, ako: Ramenové nosiče kontajnerov, traktory s drvičmi drevného odpadu, exteriérové a interiérové nádoby na separovaný odpad…