EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

10. novembra 2011

Odovzdanie cestných zametačov s pohonom na zemný plyn pre mesto Žiar nad Hronom

Dňa 10.11.2011 sme mestu Žiar nad Hronom odovzdali do užívania cestné zametače s pohonom na zemný plyn. Ide o prvé vozidlá tohto druhu na území SR. Podvozky Mercedes Benz Econic a nadstavby FAUN Viajet 6RH boli dodané v rámci projektu „ Zlepšenie kvality ovzdušia v Žiari nad Hronom“

21. októbra 2011

Odovzdanie vozidiel na zvoz odpadu pre T+T a.s. Žilina

Dňa 21.10.2011 bolo odovzdaných 7 ks vozidiel na zvoz odpadu, 6ks na podvozkoch Mercedes Benz s nadstavbami FAUN Variopress a 1ks na podvozku Mercedes Benz s nadstavbou FAUN Rotopress pre T+T a.s. Žilina. Dve vozidlá sú vybavené vážiacim zariadením.

18. augusta 2011

SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Odovzdanie 15 ks vozidiel v rámci projektu „Nákup čistiacej techniky pre Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja“Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia

15. marca 2011

MESTO RAJEC – PROJEKT

Cieľom tohto projektu je zníženie prašnosti v meste a tým zlepšenie kvality ovzdušia.

10. januára 2011

UVEDENIE NOVINIEK NA TRH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V priebehu roka 2010 sme odovzdali na slovenský trh niekoľko noviniek:

19. marca 2010

ODOVZDANIE VOZIDIEL NA ZVOZ ODPADU S POHONOM NA ZEMNÝ PLYN

Dňa 19.03.2010 sme mestu Žiar nad Hronom slávnostne odovzdali do užívania vozidlá na zvoz odpadu s pohonom na zemný plyn. Ide o prvé vozidlá tohto druhu na území SR. Podvozky Mercedes Benz Econic a nadstavby Faun Rotopress a Variopress boli dodané v rámci programu „ Intenzifikácia separovaného zberu“ za výraznej dotačnej podpory z európskych štrukturálnych fondov. Súčasťou našej dodávky pre mesto Žiar nad Hronom boli aj ďalšie zariadenia, ako: Ramenové nosiče kontajnerov, traktory s drvičmi drevného odpadu, exteriérové a interiérové nádoby na separovaný odpad…