EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

Stanovisko k článku týždenníka TREND

Stanovisko k článku týždenníka TREND

Stanovisko k článku týždenníka TREND
“Smetiarske zákazky si delia dvaja švagrovia” – uverejnené dňa 16.03.2017

K vyjadreniam pána Kováča z týždenníka TREND:

Redaktor týždenníka Trend pán Kováč uvádza vo svojom článku uverejnenom 16.03. 2017 v č. 11/2017 nepravdivé a zavádzajúce informácie. Tvrdí, že podmienky verejných súťaží na dodávku vozidiel s rotačným systémom spĺňajú len dvaja výrobcovia FAUN a MUT. Viaceré verejné súťaže na Slovensku preukázali, že uvedené podmienky plnia minimálne štyria výrobcovia.
Ďalší dôkaz zabezpečujeme osobne. Zakúpili sme nadstavbu ďalšieho výrobcu  TOUMBAS, ktorý rovnako spĺňa podmienky dodaných skrutkovaných doštičiek bubna. V článku je  zobrazená nepravdivá pyramídová schéma, ako mestá vyraďujú konkurenciu. Poukazuje na FAUN ako jediného výrobcu , ktorý vie dodať nadstavby so skrutkovanými doštičkami. Vieme dokázať, že existujú minimálne štyria výrobcovia. V článku sa uvádza, že skrutkované doštičky sú nepodstatný parameter. Opak je pravdou -ide o najnamáhanejšiu a najopotrebovateľnejšiu časť nadstavby. Je rozdiel vymeniť len opotrebované doštičky  alebo vymeniť celú závitníkovú časť nadstavby. Pán Kováč uvádza, ako sa nespokojný uchádzač v súťaži v Bytči bránil znaleckým posudkom. Nie je to pravda, pretože znalecký posudok si nechalo vypracovať UVO. Znalec v ňom potvrdil, že skrutkované doštičky a náhon bubna nie sú diskriminačné parametre. Uchádzači vo všetkých súťažiach majú možnosť podať námietky, žiadosti o vysvetlenie atď. To, že tak nerobia a že sa nezúčastňujú súťaží nie je náš problém.
Pán Kováč vo svojom článku zámerne zavádza, pretože disponuje rovnakými informáciami ako my. Porovnáva ceny neporovnateľných vozidiel. Tvrdí, že mesto Krásno nad Kysucou obstaralo podobné vozidlo ako mesto Snina o 40% lacnejšie. Pán Kováč obdržal od nás stanovisko, v ktorom sme sa jednoznačne vyjadrili, že do Krásna nad Kysucou nedodávame nové vozidlo. Súťaž umožňovala dodať aj predvádzacie vozidlo s počtom najazdených km maximálne do 3 000. Takéto vozidlo sme aj dodali. Podmienky verejnej súťaže nepožadovali takmer žiadne technické parametre nadstavby (žiadne doštičky, žiadny náhon bubna. My nevieme prečo aj za takýchto absolútne voľných technických podmienok účasti sa nehlásia všetci výrobcovia. Navyše mesto Snina má dodané vozidlo so špeciálnou výbavou biopack s dvojnásobne zosilneným bubnom. Pán Kováč sa nám osobne vyjadril, že informácie, ktoré poskytol emailom viacerým mestám (patenty FAUN, technická špecifikácia atď.) si našiel na svojom stole od neznámeho zdroja. Dokázali sme mu, že sú nepravdivé. S dôrazom , že ide o nekalý konkurenčný boj, v ktorom je on používaný ako nástroj. Napriek tomu pán Kováč vo svojom článku zverejnil ďalšie nepravdivé informácie. Konanie pána Kováča je podobné konaniu ľahko predajnej dievčiny. Pán Kováč skontroloval všetky verejné obstarávania na dodávku vozidiel na zvoz odpadu od roku 2010 a nič neobvyklé nenašiel, preto sa rozhodol zavádzať. Takéto správanie je charakteristické pre bulvár a nie pre odborný týždenník. Tak, ako sa týždenník Trend  v č. 10/2017 ospravedlňuje za článok, v ktorom uviedol nepravdivé informácie a porušil práva na ochranu osobnosti, podnikneme obdobné právne kroky, aby sa ospravedlnil aj nám.

V Lučenci 17.03.2017                                                                                                   JUDr. Roman Malček – majiteľ spoločnosti REDOX s.r.o.