EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

Prvé polopodzemné kontajnery v Handlovej

Prvé polopodzemné kontajnery v Handlovej

Na sídlisku Mostná v Handlovej spustili projekt vertikálneho zberu odpadu

Handlová, 20. novembra – V Handlovej dali v pondelok do užívania polopodzemné kontajnery. Pilotný projekt realizuje samospráva na sídlisku Mostná, kde v rámci projektu vertikálneho zberu odpadu pribudlo 19 takýchto nových nádob. Počet nádob na odpad tak na sídlisku klesol o 40 percent.

Pilotný projekt vyšiel samosprávu na približne 74.000 eur. ,,My sme na začiatku roka požiadali občanov na sídlisku na Mostnej, že tu odskúšame jeden pilotný projekt, ktorý sa týka toho, aby sme z čiernej Handlovej urobili zelenú Handlovú, lebo máme na to veľké predpoklady. A jeden z projektov, ktorý sme tu chceli odskúšať, sú polopodzemné kontajnery na skladovanie komunálneho a separovaného odpadu,” povedal v pondelok primátor mesta Rudolf Podoba.

Tri stojiská s 19 polopodzemnými kontajnermi s objemom 3000 až 5000 litrov nahradia 82 nádob s objemom 1100 litrov na komunálny odpad na 11 stojiskách. Ich počet tak klesne o 40 percent. Staré kontajnery mesto zruší k 1. decembru. ,,Najväčšia výhoda je samozrejme v tom, že významným spôsobom šetrí priestor. Tým, že odpad je zbieraný vertikálnym spôsobom, to znamená smerom zhora nadol, vieme ušetriť pri objeme, ktoré kontajnery majú, celkom veľkú plochu, ktorá sa dá dodatočne využiť na parkovanie, nejakú zeleň, detské ihriská a podobne,” ozrejmil Ján Hricko, výkonný riaditeľ spoločnosti Redox-Enex, ktorá je dodávateľom projektu. Kontajnery sa podľa neho neprepĺňajú, čím je zachovaná čistota na stojiskách. Majú aj výchovnú funkciu, keďže ľudia zabezpečujú ich vyššiu čistotu. ,,V kontajneroch sú inštalované monitorovacie zariadenia – senzory, ktoré snímajú výšku odpadu, na základe toho vie obsluha identifikovať, že kontajner je skoro plný a má plánovať vývoz. Takýmto spôsobom si vie efektívne spájať jazdy a ušetriť prevádzkové náklady na vývoz,” doplnil.

Do prvého štvrťroka budúceho roka bude mesto zbierať ohlasy od obyvateľov na pilotný projekt, pričom nový systém zberu chce v budúcom roku zaviesť podľa svojho zámeru aj na Okružnej, dodal Podoba.