EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

Nadácia REDOX: Slovensko sa po roku opäť zapojilo do globálnej environmentálnej akcie Svetový čistiaci deň

Nadácia REDOX: Slovensko sa po roku opäť zapojilo do globálnej environmentálnej akcie Svetový čistiaci deň

V sobotu 21. septembra stovky Slovákov a Sloveniek vyšli do ulíc v rámci podujatia Upracme Slovensko, ktoré je súčasťou globálnej iniciatívy Svetový čistiaci deň. Na Slovensku ide o druhý ročník tejto akcie s celosvetovým rozmerom. Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť na problém s odpadom, najmä tým neriadeným. Ten je spoločným problémom nás všetkých, a teda si vyžaduje pozornosť nás všetkých bez rozdielu kultúr, ideológií, alebo politických názorov. Vo svete sa začalo s čistením v Oceánii, a Ázii, postupovali cez Európu, Afriku, či dokonca Arktídu. Ďalšie dobrovoľnícke akcie sa presunuli na americký kontinent. Na Slovensku túto aktivitu zastrešuje občianske združenie Upracme Slovensko, spolu s Nadáciou REDOX. V súčasnosti prebieha náročný zber dát vo všetkých zúčastnených krajinách. Preto presné čísla z tohto roku budú známe až o niekoľko dní. Už teraz však vieme, že sa do iniciatívy zapojilo viac ako 18 miliónov dobrovoľníkov zo 179 krajín. História Svetového čistiaceho dňa má korene v Estónsku, kde sa hnutiu Let´s Do It podarilo zmobilizovať 50 000 Estóncov a za jediný deň vyčistili krajinu od všetkých čiernych skládok. Táto myšlienka sa postupne rozšírila do okolitých krajín a každým rokom počet dobrovoľníkov i zapojených krajín narastá .

Upracme Slovensko a Nadácia REDOX

 Minulý rok sa na Slovensku do čistenia okolia zapojilo približne 550 dobrovoľníkov z 20 obcí a vyzbieralo sa viac ako 3,8 ton odpadu. Napriek tomu, že ani na Slovensku ešte nie je ukončený zber a vyhodnocovanie dát z aktuálneho ročníka, už dnes vieme, že počet dobrovoľníkov a obcí vzrástol niekoľkonásobne – z doposiaľ vyzbieraných dát zatiaľ vieme, že sa do akcie zapojilo viac ako 1400 dobrovoľníkov z 30 obcí, ktorí vyzbierali približne 45 ton odpadu. Denne prichádzajú nové reporty od lokálnych organizátorov, preto budú tieto čísla ešte aktualizované. Lokálne čistenia organizovali rôzni jednotlivci, občianske združenia, obce, firmy či školy, pričom ich zoznam sa dá nájsť na stránke Upracme Slovensko v zozname upratovaní. Za myšlienkou zapojenia Slovenska do najväčšej čistiacej akcie na svete stojí partička mladých ľudí z občianskeho združenia Upracme Slovensko, ktorých od začiatku podporuje lučenecká spoločnosť REDOX,dnes už prostredníctvom vlastnej Nadácie. Aj keď každý z nich pochádza z iného kúta Slovenska a iného pracovného odvetvia, spája ich záujem o čistejšie prostredie a udržateľný spôsob života. Veľkou podporou pri organizácii tohtoročného podujatia bol generálny partner podujatia Redox s.r.o, prostredníctvom Nadácie REDOX – ktorá vo vybraných mestách a školách financovala nákup materiálneho vybavenie pre dobrovoľníkov, tlač tričiek až po občerstvenie pre dobvoľníkov. Mediálni partneri Rádio Rebeca, našeBio-Eko.sk, biznisto a ďalší. Vďaka tiež patrí lokálnym spoločnostiam, ktoré riešia odpadové hospodárstvo a pomohli nám s odvozom vyzbieraného odpadu. Upratovanie by sa organizovalo ťažko bez podpory zástupcov miest a obcí, ktorí akciu ochotne podporili. Zoznam partnerov, ktorí sa zapojili do akcie môžete nájsť na www.upracmeslovensko.sk alebo na jednotlivých udalostiach na Facebooku. Poďakovanie patrí najmä všetkým účastníkom, ktorí venovali svoj voľný čas a úsilie aby urobili naše Slovensko o niečo čistejšie.

Evidencia problémových oblastí a nelegálneho odpadu

Problémové miesta boli pred akciou nahlasované prostredníctvom aplikácie TrashOut, ktorá je pôvodom zo Slovenska. TrashOut je zároveň aj partnerom samotnej globálnej akcie World Cleanup Day. Prostredníctvom tejto aplikácie bolo nahlásených takmer 52 tisíc skládok vo viac ako 110 krajinách. Na Slovensku bolo nahlásených vyše 7 tisíc, z toho 750 od začiatku tohto roku. Mnoho skládok bolo už vyčistených. Na trasách Upracme Slovensko dobrovoľníci našli 43 skládok, pričom 32 bolo uprataných. Najväčšiu časť odpadu tvorili plasty – najmä fľaše a obaly z výrobkov, drobný stavebný odpad ale našli sa aj pneumatiky, detské hračky, umývadlo, nástroje na grilovanie a iné kuriozity.

Plány do budúcna

Tohtoročný Svetový čistiaci deň sa konal v rovnaký týždeň ako Celosvetový klimatický štrajk. Konkrétne činy musíme žiadať od našich politických lídrov, ale zároveň ich každý musíme implementovať do vlastného života. Aj to je poslaním Svetového čistiaceho dňa – pri pohľade na množstvo odpadu, ktorý sa vyzbieral, sa možno zamyslíme nad udržateľnejšími alternatívami a uvedomíme si hodnotu vecí okolo nás.

Spoločným cieľom občianskeho združenia Upracme Slovensko a Nadácie REDOX do budúcna, je rozšíriť čistenie do viacerých obcí a doplniť ho o edukačné aktivity, ktoré by občanom pomohli lepšie poznať tento problém a  možnosti jeho riešenia.

Fotogaléria