EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

Nadácia REDOX hrdým partnerom Politickej akadémie v roku 2019

Nadácia Redox hrdým partnerom Politickej akadémie v roku 2019

Politická akadémia je expertný nadstranícky vzdelávací program, ktorý poskytuje účastníkom bližší pohľad na dôležité témy. Tieto témy by mali ovládať ako kompetentní volení zástupcovia občanov Slovenska, keď sa uchádzajú o ich hlasy vo voľbách. V roku 2019 sme sa rozhodli v Nadácii REDOX zaradiť medzi hrdých podporovateľov Politickej akadémie.

Zvýšenie odbornosti v politike

Cieľom akadémie je v politike presadzovať kompetentnosť, kritické myslenie, a vybaviť absolventov zručnosťami na správu vecí verejných bez ohľadu na ideológiu. Počas trvania akadémie majú účastníci možnosť nadobudnuté poznatky využiť v práci na projektoch týkajúcich sa hospodárskej politiky alebo vlastnej politickej kampane. Vzdelávací program končí certifikáciou úspešných absolventov. Na akadémii sa so svojimi vedomosťami a skúsenosťami podelí 30 špičkových lektorov, vrátane niekoľkých premiérov, ministrov, top zástupcov verejnej správy, veľvyslancov, právnikov, ekonómov a ďalších expertov. Počas uplynulých rokov sme privítali veľké mená ako Iveta Radičová, Marek Maďarič, Ivan Mikloš, či Mirek Topolánek, Andy Garth, ale aj Matúš Vallo, Zuzana Wienk, Ľudovít Ódor, Milan Nič, a mnohí ďalší.

Kritické myslenie a zodpovedný prístup

V Politickej akadémii veria, že vzdelávanie ku kritickému mysleniu v sebe skrýva veľké možnosti na skvalitnenie života na Slovensku. A to súvisí aj so stretávaním sa politikov s odborníkmi na dôležité témy. Politik nemôže urobiť rozhodnutia, pokiaľ nemá o téme prehľad, a dokonca nevie, na koho by sa mohol prípadne obrátiť po radu. Najdôležitejšou črtou kritického myslenia je snaha o pochopenie akejkoľvek informácie v jej architektúre vzťahov a súvislostí, a v čo najširších súvislostiach. Pri našej práci v odpadovom hospodárstve a pri predaji komunálnej techniky považujeme za kľúčové pozerať sa na dostupné informácie a fakty z nadhľadu, a s dlhodobým výhľadom. Nerobíme krátkodobé rozhodnutia. Rovnako aby naša Nadácia REDOX dokázala konzistentne a účinne podporovať zodpovedný prístup k odpadom, a k životnému prostrediu, musíme denne používať kritické myslenie aby sme vedeli prijímať tie najlepšie rozhodnutia:“, hovorí JUDr. Roman Malček, zakladateľ spoločnosti REDOX s.r.o. a Nadácie REDOX. Dnes vidíme, že úloha kritického myslenia je v dobe internetu a sociálnych sietí nesmierne podceňovaná. Rovnako tak aj úloha politikov. Tá je dlhodobo vnímaná podľa nešťastných príkladov nekompetentnosti, korupcie a zlyhaní jednotlivcov. Tie sa však týkajú jedincov, či skupín, no nie profesie volených zástupcov ako takých.

Na Politickej akadémii budú v roku 2019 riešiť tieto témy:

  • zakladanie politických strán a ich financovanie
  • systém fungovania verejných financií
  • legislatívny proces
  • problematika súdnictva
  • medzinárodné vzťahy a vzťahy s EÚ
  • komunikáciu s médiami a politický marketing (nielen v spojitosti s predvolebnými kampaňami)
  • komunálnu politiku
  • podnikateľskému prostrediu
  • medzinárodné spoločenstvá a dohody
  • a iné.