EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

Vyhlásenie REDOX, s.r.o. k vyjadreniam aktivistov Jána Štefančíka a Rudolfa Padu

Vyhlásenie REDOX, s.r.o. k vyjadreniam aktivistov Jána Štefančíka a Rudolfa Padu

Spoločnosť REDOX, s.r.o. odmieta vyjadrenia aktivistov Jána Štefančíka na takzvanom informačnom portáli Portal2.sk a pána Rudolfa Pado na blogu sme.sk zo dňa 11.3.2020. Publikované vyhlásenie považujeme za účelové, tendenčné, zavádzajúce a klamlivé. Sme prekvapení, ako ľahko sa aktivisti nechajú ovplyvniť konkurenčným bojom.

K tvrdeniu spomenutých pánov uvádzame nasledovné:

Poltárske združenie obcí vyhlásilo súťaž na kúpu kompaktora, s presne zadefinovanými podmienkami v elektronickom kontraktačnom systéme (EKS). Po vyhlásení súťaže firma NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o. poslala e-mailom  informáciu, kde napadla vedenie Poltárskeho združenia obcí, s úmyslom plánovaného nakúpu kompaktora od vopred vybratej firmy.

Spomínaní páni Štefančík a Pado, zabúdajú na skutočnosť, že kompaktor sa nakupoval pomocou EKS, do ktorého sa môže prihlásiť každý uchádzač kto spĺňa podmienky. Firma NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o. sa prihlásila do súťaže, vyhrala ju – čím potvrdila že vie splniť všetky podmienky, ktoré len deň predtým vyhlásila za účelové. Následne aktivisti, páni Ján Štefančík a Rudolf Pada priamo obvinili spoločnosť REDOX, s.r.o. z korupčného správania.

Týmto by sme reagovali na ich vyjadrenia konkrétne :

  • Prepojenie spoločnosti REDOX, s.r.o. na konkrétnu politickú stranu absolútne odmietame. Obvinenie z prepojenie na politickú stranu KDH nás veľmi pobavilo. Domnievame sa, že pán Štefanec si splietol slovenský kríž, ktorý stoji pri spoločnosti na cudzom pozemku mnohé roky. Tento kríž si pomýlil s krížom kresťanským, a preto omylom spojil našu firmu so politickým zoskupením.
  • V rámci predpokladanej hodnoty zákazky v sume 156,300 eur bez DPH, ktorú vyhlásilo Združenie obcí pre likvidáciu odpadu v Poltári, mal REDOX, s.r.o. v pláne dodať stroj v hodnote 156,300 eur, ktorý predstavuje aktuálnym stavom, vybavením a technickými parametrami najlepšiu hodnotu za peniaze pre zákazníka . REDOX, s.r.o. má možnosť ponúknuť aj stroj v hodnote napríklad 60,000 eur, avšak nový majiteľ by musel v najbližších 3 rokoch investovať do stroja ďalších minimálne 150,000 eur. Do kompaktora ktorý REDOX, s.r.o. ponúkol v EKS, bolo investovaných od roku 2017 viac ako 120,000 eur, takže zdokladovateľná hodnota stroja je viac ako 180.000 eur + DPH.
  • „Vrabce čvirikajú“, toto tvrdenie pána Štefančíka má rovnakú výpovednú hodnotu ako keby iné vrabce začvirikali, že pán Ján Štefanec je motivovaný firmou NORWIT, účelovo poškodiť dobré meno REDOX s.r.o. Najlacnejšia ponuka, nemusí byť vždy tá najvýhodnejšia. Z tohto dôvodu, REDOX, s.r.o. nebol najlacnejší, v súťaži EKS ponúkol najvýhodnejšiu cenu v rámci hodnoty za peniaze, s ohľadom na budúce náklady a zachovanie hodnoty kompaktora. Cieľom spoločnosti REDOX, s.r.o. je dodávať komunálnu techniku v rámci hodnoty za peniaze, ktorá zvyšuje spoločenskú užitočnosť a nevytvára nepredvídateľné náklady v budúcnosti.

 

Týmto dávame verejnú výzvu Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), pri Ministerstva financií SR, aby sa bližšie pozrel na predmetné obstarávanie. Spoločnosť REDOX, s.r.o. predáva kompaktory 18 rokov. Ku každému zrealizovanému predaju pristupujeme maximálne transparentne, otvorene s cieľom dodávať hodnotu za peniaze. Otvorene pozývame pánov Štefančíka a Rudolfa Padu na návštevu spoločnosti REDOX, s.ro., kde im predložíme uvedené fakty a zoznámime so skutočnosťami. Zároveň by sme radi podotkli, že nás páni nekontaktovali a nekonzultovali s nami ich vyjadrenia. Obaja spomenutí páni sa oháňajú investigatívnou žurnalistikou, rozhodne si fakty neoverujú. Rovnako nás mrzí že si musíme posielať odkazy verejne.

Všetky skutočnosti uvedené v tejto tlačovej správe môže spoločnosť REDOX s.r.o. riadne zdokladovať.

Príspevok pána Rudolfa Padu :

https://pado.blog.sme.sk/c/529957/naka-v-poltari-alebo-lokalna-investigativa.html

Príspevok pána Štefančíka:

https://poltar2.sk/ako-nakupuje-zdruzenie-obci-pre-likvidaciu-odpadu-poltar/