REDOX-GREY

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

29. April 2010

CELOSLOVENSKÝ SNEM ZDRUŽENIA ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR, 27.04. – 28.04.2010

V dňoch 27.04. – 28.04.2010 sa v priestoroch hotela Krompachy-Plejsy, konal Celoslovenský snem Združenia organizácií verejných prác SR.

19. March 2010

ODOVZDANIE VOZIDIEL NA ZVOZ ODPADU S POHONOM NA ZEMNÝ PLYN

Dňa 19.03.2010 sme mestu Žiar nad Hronom slávnostne odovzdali do užívania vozidlá na zvoz odpadu s pohonom na zemný plyn. Ide o prvé vozidlá tohto druhu na území SR. Podvozky Mercedes Benz Econic a nadstavby Faun Rotopress a Variopress boli dodané v rámci programu „ Intenzifikácia separovaného zberu“ za výraznej dotačnej podpory z európskych štrukturálnych fondov. Súčasťou našej dodávky pre mesto Žiar nad Hronom boli aj ďalšie zariadenia, ako: Ramenové nosiče kontajnerov, traktory s drvičmi drevného odpadu, exteriérové a interiérové nádoby na separovaný odpad…

30. October 2009

CELOSLOVENSKÝ SNEM ZDRUŽENIA ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR, 13.10. – 14.10.2009

V dňoch 13.10. – 14.10.2009 sa v priestoroch hotela VICTORIA v Martine, konal Celoslovenský snem Združenia organizácií verejných prác SR.

10. June 2009

PRO EKO – 5. VÝSTAVA RECYKLÁCIE A ZHODNOCOVANIA ODPADOV, 21.4. – 24.4.2009

V dňoch 21.4. – 24.4.2009 sa v priestoroch výstaviska BB EXPO v Banskej Bystrici, konala 5.výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov.

8. June 2009

CELOSLOVENSKÝ SNEM ZDRUŽENIA ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR, 12.5. – 13.5.2009

V dňoch 12.5. – 13.5.2009 sa v priestoroch hotela SOREA SĹŇAVA v Piešťanoch, konal Celoslovenský snem Združenia organizácií verejných prác SR.

20. December 2008

KOLAUDÁCIA NOVÝCH OBCHODNÝCH A SERVISNÝCH PRIESTOROV REDOX

Dňa 20.12.2008 sme skolaudovali nové obchodné a servisné priestory v Lučenci. Výborná poloha pri hlavnom ťahu Bratislava-Košice a hlavne rozšírené servisné centrum je zárukou úspešnej spolupráce s našimi zákazníkmi.

29. November 2008

TENNIS CLASSIC – PETE SAMPRAS – DOMINIK HRBATÝ

Naša spoločnosť, ako generálny reklamný partner tenisovej exibície, Pete Sampras – Dominik Hrbatý, podporila zorganizovanie a návštevu Slovenskej republiky jednej z najväčších legiend svetového tenisu – Peta Samprasa. Akcia sa uskutočnila dňa 29.11.2008 v Bratislavskej Inchebe.

20. October 2008

CELOSLOVENSKÝ SNEM ZDRUŽENIA ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR, 15.10. – 16.10.2008

V dňoch 15.10. – 16.10.2008 sa v priestoroch hotela Sorae Hutník v Tatranských Matliaroch, konal Celoslovenský snem Združenia organizácií verejných prác SR. Hlavnými témami snemu boli alternatívne možnosti riešenia separácie a zhodnocovania odpadov, kuchynské a reštauračné odpady – čo s nimi, stav legislatívy SR v náväznosti na povinnosti obcí pri separovaní odpadov, program odpadového hospodárstva SR. Prebehla tu aj prezentácia aeróbneho fermentora EWA spoločnosťou Redox – stroja na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Na akcii sa zúčastnilo okolo 80 účastníkov.

11. October 2008

KONFERENCIA X. BANSKOŠTIAVNICKÉ DNI, 8.10. – 10.10.2008

V dňoch 8.10. – 10.10.2008 sa konal 10.ročník konferencie Banskoštiavnické dni. Jedna z tém bola zameraná na problematiku komunálneho odpadu, separáciu a recykláciu. Zazneli prednášky o význame Recyklačného fondu pre separáciu a recykláciu na Slovensku. V piatok doobeda sa na námestí svätej Trojice konala výstava komunálnej techniky na ktorej vystavovala aj naša spoločnosť.

20. September 2008

AUTOSALÓN NITRA, 10.9. – 15.9.2008

V dňoch 10.9. – 15.9.2008 sa konal v Nitre Autosalón, na ktorom mala svoj stánok aj naša spoločnosť. V rámci tejto výstavy nás navštívilo množstvo našich zákazníkov a obchodných partnerov, ktorým sme prestavili vozidlo na zvoz odpadu MAN TGM s nadstavbou Faun VARIOPRESS a univerzálny nosič nadstavieb Mercedes UNIMOG s nadstavbou – sypačom SCHMIDT.