EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

Vyklápače Zoeller

Výrobca
ZOELLER

Delený hrebeňový vyklápač - automatický – typ 2301

Typ nádob Časový cyklus Hmotnosť
80/120 l 5 - 7 s cca 620 kg
140/240/340 l 5 – 7 s cca 620 kg
500 - 1200 l 10 – 12 s cca 620 kg
770 – 1300 l 10 – 12 s cca 620 kg

Delený/nedelený hrebeňový vyklápač typ 301 / 321

Typ nádob Časový cyklus Hmotnosť
30/50 l 6 - 8 s cca 670 / 660 kg
110 l 6 - 8 s cca 670 / 660 kg
80/120 l 6 - 8 s cca 670 / 660 kg
140/240/340 l 6 - 8 s cca 670 / 660 kg
500 - 1200 l 10 - 12 s cca 670 / 660 kg
770 - 1300 l 10 - 12 s cca 670 / 660 kg

Univerzálny veľkoobjemový vyklápač – systém 356

Typ nádob Časový cyklus Hmotnosť
110 l 15 s cca 980 kg
120/240/340 l 15 s cca 980 kg
500 - 1300 l 15 s cca 980 kg
Kontajner 2,5 - 5 m3 45 s cca 980 kg
Kontajner 4,4 - 7 m3 45 s cca 980 kg
Kontajner 3,5 - 7 m3 45 s cca 980 kg

Otvorený hrebeňový vyklápač – systém 249

Typ nádob Časový cyklus Hmotnosť
30/50 l 9 s cca 980 kg
110 l 9 s cca 450 kg
80/120 l 9 s cca 450 kg
140/240/340 l 9 s cca 450 kg
500 - 1200 l 12 s cca 450 kg
770 - 1300 l 12 s cca 450 kg