EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

Vyklápače Kalčík

Výrobca
KALČÍK

Vyklápač UVK 1124 univerzálny delený / nedelený

Typ nádob Časový cyklus Hmotnosť
70/110 l 8 s cca 495 / 490 kg
120/240/360 l 8 s cca 495 / 490 kg
660 - 1100 l aj s plochým vekom 14 s cca 495 / 490 kg

Vyklápač OCK 1124 univerzálny nedelený - otvorený

Typ nádob Časový cyklus Hmotnosť
110 l plech 12 s cca 320 kg
80/120 l plast 12 s cca 320 kg
140/240/340 l plast 12 s cca 320 kg
500 - 1000 l plast s plochým vekom 12 s cca 320 kg
770 - 1100 l plast aj plech 12 s cca 320 kg