EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

  • Úplne utesnená jednodielna konštrukcia nadstavby z vysokopevnostnej ocele pre vysokú pevnosť bez únikov tekutiny
  • Malé, kompaktné a veľmi obratné, ideálne riešenie tam, kde je problém s obmedzeným prístupom a vyžaduje sa výborná manévrovateľnosť
  • Štandardne vybavený hrebeňový vyklápač na odpadky Farid - schopný manipulovať so všetkými štandardnými nádobami EN s objemom od 120 litrov do 1100 litrov a nádobami na potravinový odpad alebo košmi typu "slave“
  • Ručné nakladanie je možné dosiahnuť spustením štandardnej zadnej spúšťacej dosky Vrchná, úplne uzavretá lisovacia doska s pomerom zhutnenia 3:1. Valce lisovacej dosky namontované mimo priestoru násypky, bez priestoru nakladania odpadu
  • Vysýpanie odpadu pomocou výtlačného štítu, ktorá zabezpečuje úplné vyprázdnenie zozbieraných odpadových materiálov a zvyškových kvapalín. Vhodný na prevádzku so satelitným vykladaním
  • Najväčší objem nadstavby vo svojej triede (7 500 kg celková hmotnosť). Ideálny na objemný odpad, suché zmiešané recyklovateľné materiály, potravinový odpad, agresivný odpad a zvyškový odpad.
Výrobca
FARID
Systém vyprázdňovania nadstavby
Výtlačný štít
Pracovný systém
Hydraulický
Cykly zhutňovania
Poloautomatický so zastavením na konci každého cyklu

Technické parametre

Typ Hodnota
Objem nadstavby m3 7.7
Výška nadstavby mm 1930
Dĺžka nadstavby mm 4307
Šírka nadstavby mm 2000
Hmotnosť zariadenia (s vyklápačom) ton 2.2
Max. užitočné zaťaženie (v závislosti od hustoty odpadu) ton > 2.5
Celková hmotnosť ton 7500
Maximálny pracovný tlak bar 200
Maximálny zhutňovací pomer - 3:1
Otáčky motora počas pracovných fáz ot/min 1000
Rýchlosť nakladania odpadu m3/min 1.5
Čas úplného naloženia sek 25
Čas úplného vysypania sek 60
Hrebeň na zdvíhanie kontajnerov pre zásobníky lt 120-240-360-1100