EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

Zametače s kapacitou 6-7 m3

Výrobca
FAUN
Model
Viajet

Zametač s kapacitou 6-7 m3

Typ VIAJET 6 VIAJET 7
Objem nadstavby 6 m3 7 m3
Dĺžka 3 660 mm 4 060 mm
Výška 2150 mm 2150 mm
Zásoba vody 1 200 l 1 500 l
Priemer krajnej kefy vpravo / vľavo 750 mm 750 mm
Priemer valcovej kefy 400 mm 400 mm
Dĺžka valcovej kefy 1500 mm 1500 mm
Maximálna širka zametania 1000 mm 1000 mm
Maximálna širka zametania s valcovou kefou 2300 mm 2300 mm
Prípustná celková hmotnosť 15 - 18 t 15 - 18 t

Cirkulačný systém

Prostredníctvom ventilátora je vedená väčšia časť vzduchu cez zásobník flexibilnou hadicou do nasávacieho otvoru. Druhá časť ventilátorom nasávaného vzduchu je vedená zvukovo izolovaným kanálom krytu motora a ventilátora von. Minimálne emisie prachu, pretože do atmosféry sa dostane len relatívne malé množstvo nasávaného vzduchu. Ïalšia výhoda vzniká ohriatím vzduchu v uzavretom cykle. Tým môže nadstavba pracovať aj pri teplotách pod bodom mrazu pri dodržaní niektorých rámcových podmienok.

Zametacie zariadenie na pravej strane

Dobré usporiadanie sacieho vozíka má za výsledok optimálne čistiace výsledky aj v tých najťažších podmienkach. Donášací valec o priemere 400 mm, je v dĺžke 1500 mm. Valec je umiestnený pod podvozkom a pripevnený k šasi. Výhodné umiestnenie valca (uhol k pozdĺžnej osi vozidla) v spojení s centrálnym kĺbom a výkyvným zavesením valca umožňuje veľmi dobrý pohyb zametaného materiálu k nasávaciemu hrdlu a optimálne nastaveniu pod¾a sklonu vozovky.

Tanierová kefa

Tanierová kefa o priemere 750 mm je so sacím a vyfukovacím kanálom umiestnená centrálne na stĺpiku , je teleskopicky vysúvateľná o 250 mm vpravo čo umožňuje čistenie v 2 rovinách. Toto špeciálne vedenie umožńuje aj pri jazde v zákrutách veľmi dobré prekrytie bočnej kefy a donášacieho valca. Zavesenie tanierovej kefy je opatrené dodatočnou poistkou proti preťaženiu, takže poškodenie agregátov pri neopatrnom prejazde cez prekážku je takmer vylúčené.

Ovládacie a kontrolné prvky

Centrálny ovládací panel ponúka jednoduchý prístup ku všetkým funkciám a ukazuje vodičovi všetky dôležité informácie. Jednotlivo môžu byť ovládané prostredníctvom tlačítok príp. potenciometrom: valec (odľahčovací tlak, otáčky), tanierová kefa (odľahčovací tlak, otáčky), nasávací otvor a vodné čerpadlo.