Zametače s kapacitou 6-7 m3 - Redox Lučenec

Zametače s kapacitou 6-7 m3

Nachádzate sa na: Domov » Produkty » Zametače » Zametače s kapacitou 6-7 m3

ZAMETAČE

Zametače s kapacitou 6-7 m3
Technické parametre VIAJET 6 VIAJET 7
Nadstavba
Objem nadstavby 6 m³ 7 m³
Dĺžka(L) cca 3660 mm 4060 mm
Výška(H) cca 2150 mm 2150 mm
Zásoba vody cca 1 200 l 1500 l
Zametacie zariadenie
Šírka sacej hubice 560 mm 560 mm
Priemer krajnej kefy vpravo/vľava 750 mm 750 mm
Priemer valcovej kefy 400 mm 400 mm
Dåžka valcovej kefy 1 500 mm 1 500 mm
Maximálna širka zametania
Zemetanie vpravo alebo vľavo 1 000 mm 1 000 mm
Zametanie vpravo alebo vľavo s valcom kefa 2 300 mm 2 300 mm
Odporúčanie vozidla (podvozok)
Prípustná celková hmotnosť 15 - 18 t 15 - 18 t
Rázvor cca. 3 200 mm 3 600 mm
Previs cca. 1 020 mm 1 095 mm

e-img-758

Cirkulačný systém

Prostredníctvom ventilátora je vedená väčšia časť vzduchu cez zásobník flexibilnou hadicou do nasávacieho otvoru. Druhá časť ventilátorom nasávaného vzduchu je vedená zvukovo izolovaným kanálom krytu motora a ventilátora von. Minimálne emisie prachu, pretože do atmosféry sa dostane len relatívne malé množstvo nasávaného vzduchu. Ïalšia výhoda vzniká ohriatím vzduchu v uzavretom cykle. Tým môže nadstavba pracovať aj pri teplotách pod bodom mrazu pri dodržaní niektorých rámcových podmienok.

e-img-759

Zametacie zariadenie na pravej strane

Dobré usporiadanie sacieho vozíka má za výsledok optimálne čistiace výsledky aj v tých najťažších podmienkach. Donášací valec o priemere 400 mm, je v dĺžke 1500 mm. Valec je umiestnený pod podvozkom a pripevnený k šasi. Výhodné umiestnenie valca (uhol k pozdĺžnej osi vozidla) v spojení s centrálnym kĺbom a výkyvným zavesením valca umožňuje veľmi dobrý pohyb zametaného materiálu k nasávaciemu hrdlu a optimálne nastaveniu pod¾a sklonu vozovky.

e-img-760

Tanierová kefa

Tanierová kefa o priemere 750 mm je so sacím a vyfukovacím kanálom umiestnená centrálne na stĺpiku , je teleskopicky vysúvateľná o 250 mm vpravo čo umožňuje čistenie v 2 rovinách. Toto špeciálne vedenie umožńuje aj pri jazde v zákrutách veľmi dobré prekrytie bočnej kefy a donášacieho valca. Zavesenie tanierovej kefy je opatrené dodatočnou poistkou proti preťaženiu, takže poškodenie agregátov pri neopatrnom prejazde cez prekážku je takmer vylúčené.

e-img-761

Ovládacie a kontrolné prvky

Centrálny ovládací panel ponúka jednoduchý prístup ku všetkým funkciám a ukazuje vodičovi všetky dôležité informácie. Jednotlivo môžu byť ovládané prostredníctvom tlačítok príp. potenciometrom: valec (odľahčovací tlak, otáčky), tanierová kefa (odľahčovací tlak, otáčky), nasávací otvor a vodné čerpadlo.

 

ZAMETAČE S KAPACITOU 4-5m3

Prostredníctvom ventilátora je vedená väčšia časť vzduchu cez zásobník flexibilnou hadicou do nasávacieho otvoru. Druhá časť ventilátorom nasávaného vzduchu je vedená zvukovo izolovaným kanálom krytu motora a ventilátora von. Minimálne emisie prachu, pretože do atmosféry sa dostane len relatívne malé množstvo nasávaného vzduchu. Ïalšia výhoda vzniká ohriatím vzduchu...

ZOBRAZIŤ VIAC

ZAMETAČE S KAPACITOU 6-7m3

Dobré usporiadanie sacieho vozíka má za výsledok optimálne čistiace výsledky aj v tých najťažších podmienkach. Donášací valec o priemere 400 mm, je v dĺžke 1500 mm. Valec je umiestnený pod podvozkom a pripevnený k šasi. Výhodné umiestnenie valca (uhol k pozdĺžnej osi vozidla) v spojení...

ZOBRAZIŤ VIAC