Kompaktor KTO 150 - Redox Lučenec

Kompaktor KTO 150

Nachádzate sa na: Domov » Produkty » Kompaktory » Kompaktor KTO 150

KOMPAKTORY

KOMPAKTOR KTO 150


Kompaktor KTO 150 je samohybný stroj opatrený oceľovými kolesami, ktorý je určený na úpravu a hutnenie tuhých komunálnych odpadov na skládkach, prípadne na nakladanie, premiestňovanie, hrnutie odpadu a rôzneho materiálu. S namontovaným základným pracovným nástrojom je určený k úprave skládok tuhých komunálnych odpadov, prevádzaniu terénnych úprav skládky, premiestňovaniu odpadov a krycieho materiálu, ich vzájomné vrstvenie, zarovnávanie, drvenie a zhutňovanie. Po prevedení potrebných úprav (montáž pnematických kolies, blatníkov a úprave elektroinštalácie) je možné kompaktor používať na zemné a stavebné práce ako univerzálny nakladač UNK 320.3 s možnosťou použitia všetkých vyrábaných prídavných zariadení.
Pracovné parametre špecifické pre KTO 150:
Lineárna hmotnosť kg/cm 61
Hutnenie kg/m3 1 000
Šírka záberu mm 2650
Šírka hutnenia % 51
Prevádzková hmotnosť kg 14 600
Trhacia sila kN 120
Stúpavosť % 21
Brodivosť mm 500
Obrysový polomer zatáčania mm 5 350
Dovolené práce na svahu - 10°
Spotreba paliva l/h 17,5

Doplňujúce technické parametre KTO 150
Objem zhutneného odpadu 55 000 t - 65 000 t/rok (252dní)
Objem denne zhutneného odpadu 220 t - 255 t/8 hod
Špecifická hmotnosť surového odpadu 350 kg/m3
Špecifická hmotnosť zhutneného odpadu 1 000 kg/m3
Spotreba PHM na 1 tonu odpadu 0,65 l
Šírka hutnenia 1x vpred, 1x vzad 2,65 m
Merná pracnosť údržby 28 min/deň
Rýchlosti
1. stupeň dopredu / dozadu km/hod 5
2. stupeň dopredu / dozadu km/hod 10
Brzdy

Brzdový systém je dvojokruhový. Prevádzkové kotúčové brzdy pôsobia na všetky kolesá, ovládané hydraulicky so vzduchovým posiľovačom.

Nápravy

Typ 16N, obe hnacie neodpružené. Predná náprava je s oceľovými tampingovými valcami s výstupkami tvaru lopatiek, zadná s výstupkami tvaru tupého tŕňa so škrabkami odstraňujúcimi nečistoty s kolies.

Prevodovka

Štvorstupňová planétová reverzná typu č.4 PR-160, radená pod zaťažením so samotnou olejovou nádržou.

Motor

Z 8602, 162, štvordobý naftový radový šesťvalec s priamym vstrekom paliva, preplňovaný turbodúchadlom, kvapalinou chladený.

 

KOMPAKTOR TANA

Konštrukčne sú riešené pre manipuláciu s kontajnermi podľa normy DIN 30722 a s kontajnermi, ktoré sú užívané staršími typmi hákových lanových a strmeňových nosičov (AVIA, LIAZ, TATRA).
Typ E260 E320
Prevádzková hmotnosť 26 t 32 t
Výkon motora 186 kW 242 kW
Objem palivovej nádrže 760 l 760 l

ZOBRAZIŤ VIAC

KOMPAKTOR KTO 150

Kompaktor KTO 150 je samohybný stroj opatrený oceľovými kolesami, ktorý je určený na úpravu a hutnenie tuhých komunálnych odpadov na skládkach, prípadne na nakladanie, premiestňovanie, hrnutie odpadu a rôzneho materiálu. S namontovaným základným pracovným nástrojom je určený k úprave skládok tuhých komunálnych odpadov, prevádzaniu terénnych úprav skládky, premiestňovaniu odpadov a krycieho materiálu...

ZOBRAZIŤ VIAC