EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

KTO 150

KKompaktor KTO 150 je samohybný stroj opatrený oceľovými kolesami, ktorý je určený na úpravu a hutnenie tuhých komunálnych odpadov na skládkach, prípadne na nakladanie, premiestňovanie, hrnutie odpadu a rôzneho materiálu. S namontovaným základným pracovným nástrojom je určený k úprave skládok tuhých komunálnych odpadov, prevádzaniu terénnych úprav skládky, premiestňovaniu odpadov a krycieho materiálu, ich vzájomné vrstvenie, zarovnávanie, drvenie a zhutňovanie. Po prevedení potrebných úprav (montáž pnematických kolies, blatníkov a úprave elektroinštalácie) je možné kompaktor používať na zemné a stavebné práce ako univerzálny nakladač UNK 320.3 s možnosťou použitia všetkých vyrábaných prídavných zariadení.

Výrobca
Redox
Model
KTO 150

Pracovné špecifikácie

Typ Jednotka Hodnota
Lineárna hmotnosť kg / cm 61
Hutnenie kg/m3 1000
Šírka záberu mm 2650
Šírka hutnenia % 51
Prevádzková hmotnosť kg 14600
Trhacia sila kN 120
Stúpavosť % 21
Brodivosť mm 500
Obrysový polomer zatáčania mm 5350
Dovolené práce na svahu - 10°
Spotreba paliva l/h 17,5

Rýchlosti

stupeň smer jednotka rýchlosť
1. stupeň dopredu / dozadu km/hod 5
2. stupeň dopredu / dozadu km/hod 10

Brzdy

Brzdový systém je dvojokruhový. Prevádzkové kotúčové brzdy pôsobia na všetky kolesá, ovládané hydraulicky so vzduchovým posiľovačom.

Nápravy

Typ 16N, obe hnacie neodpružené. Predná náprava je s oceľovými tampingovými valcami s výstupkami tvaru lopatiek, zadná s výstupkami tvaru tupého tŕňa so škrabkami odstraňujúcimi nečistoty s kolies.

Prevodovka

Štvorstupňová planétová reverzná typu č.4 PR-160, radená pod zaťažením so samotnou olejovou nádržou.

Motor

Z 8602, 162, štvordobý naftový radový šesťvalec s priamym vstrekom paliva, preplňovaný turbodúchadlom, kvapalinou chladený.