Podzemné kontajnery

POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY

Veľkokapacitné úložisko odpadov pod úrovňou zeme umožňuje znížiť zaťaženie verejného priestoru neestetickými a často nehygienickými konvenčnými nádobami na odpad. Stála teplota pod úrovňou terénu podporuje spomalenie rozkladu baktérií a znižuje zápach v okolí stojísk. Pôsobením gravitácie a vlastnej hmotnosti...
ZOBRAZIŤ VIAC