26. apríla 2020 - Redox Lučenec

26

26. apríla 2020

NADÁCIA REDOX darovala 50 ochranných respirátorov pre domov dôchodcov

DAROVALI SME 50 OCHRANNÝCH RESPIRÁTOROV PRE DOMOV DÔCHODOV A ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB AMBRA Dňa 24.4. v mene NADÁCIE REDOX odovzdal náš kolega Peter Kukla, 50ks ochranných