Nadácia REDOX

HN televízia rozhovor: Je Slovensko skládkovou veľmocou ?
15. apríla 2019
Nadácia REDOX a Upracme Slovensko upratovali Petržalku
29. apríla 2019

Z pozície slovenského trhového lídra v dodávke komunálnej techniky, sme sa rozhodli konzistentne a účinne podporovať zodpovedný prístup k odpadom, a k životnému prostrediu. Za týmto účelom sme v roku 2019 založili Nadáciu REDOX.

Nadácia sústreďuje všetky humanitné a dobročinné aktivity skupiny REDOX a plynulo nadväzuje na už rozbehnuté aktivity. Cieľom je podporovať aktivity orientované hlavne do oblasti podpory enviromentálneho povedomia verejnosti, ochrany životného prostredia, vzdelávania, podpory a rozvoja školstva, vedy a športu. Nadácia REDOX bola zapísaná do registra nadácii na Ministerstve vnútra SR dňa 5. marca 2019.

Správna rada Nadácie REDOX:

  • JUDr. Roman Malček
  • Denisa Malčeková
  • Radovan Kramár

Správca Nadácie REDOX:

  • Lucián Rexa

Revízor Nadácie REDOX:

  • Ing. Richard Drábik