ODOVZDANIE KOMPAKTORA TANA E 320 ECO PRE SPOLOČNOSŤ BRANTNER NOVA S.R.O. - Redox Lučenec

ODOVZDANIE KOMPAKTORA TANA E 320 ECO PRE SPOLOČNOSŤ BRANTNER NOVA S.R.O.

PÍŠE SA O NÁS V TÝŽDENNÍKU TREND
22. februára 2019
16. ROČNÍK DŇA KOMUNÁLNEJ TECHNIKY REDOX
22. februára 2019

Dňa 17.10.2018 bol odovzdaný kompaktor TANA E 320 ECO pre spoločnosť Brantner Nova s.r.o. Spišská Nová Ves.