16. ROČNÍK DŇA KOMUNÁLNEJ TECHNIKY REDOX

ODOVZDANIE KOMPAKTORA TANA E 320 ECO PRE SPOLOČNOSŤ BRANTNER NOVA S.R.O.
22. februára 2019
UPRACME (SI) SLOVENSKO A SVETOVÝ ČISTIACI DEŇ 2018
22. februára 2019

Dňa 18.09.2018 sa uskutočnil v priestoroch hotela Šachtička 16. ročník “ Deň komunálnej techniky“  spoločnosti REDOX.Na akcii sa zúčastnilo približne 180 hostí zo Slovenska, Čiech a Nemecka.Tento ročník bol zameraný na prezentáciu vážiacich systémov na vozidlách, zber a zvoz bioodpadov.Silná tombola predstavovala 25 hodnotných cien.