ŠTUDENTI VYTVORILI UNIKÁTNE UMELECKÉ DIELO Z ODPADU. (ČOSKORO VYSTAVENÉ V PRIESTOROCH FAKULTY) - Redox Lučenec

ŠTUDENTI VYTVORILI UNIKÁTNE UMELECKÉ DIELO Z ODPADU. (ČOSKORO VYSTAVENÉ V PRIESTOROCH FAKULTY)

ODOVZDANIE VOZIDIEL PRE SPOLOČNOSŤ MARIUS PEDERSEN A.S. TRENČÍN
18. februára 2019
TÝŽDENNÍK TREND: POROVNANIE NADSTAVIEB NA ZVOZ ODPADU.
20. februára 2019

Vznikajúce nelegálne skládky, úbytok lesných porastov, znečistenie podzemných vôd a oceánov, spotreba plastov, zvyšujúce sa množstvo oxidu uhličitého ktoré vypúšťame do atmosféry alebo recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu sú témy, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť a skutočné riešenia.

Pozrite si článok o našej spolupráci s Fakultou architektúry STU:

https://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/studenti-vytvorili-unikatne-umelecke-dielo-z-odpadu.-coskoro-vystavene-v-priestoroch-fakulty.html?page_id=6809