PLUS JEDEN DEŇ: ŠTUDENTI STU SO SPOLOČNOSŤOU REDOX VYTVORILI UNIKÁTNE UMELECKÉ DIELO Z ODPADU

ŠTUDENTI STU VYTVORILI UNIKÁTNE UMELECKÉ DIELO Z ODPADU
20. februára 2019
GRAND PRIX VALENCIE
21. februára 2019

Študenti  STU vytvorili unikátne umelecké dielo z odpadu

Lučenec 12.novembra 2018 – Súčasný stav životného prostredia na Slovensku a vo svete je skutočne alarmujúci. Vznikajúce nelegálne skládky, úbytok lesných porastov, znečistenie podzemných vôd a oceánov, spotreba plastov, zvyšujúce sa množstvo oxidu uhličitého ktoré vypúšťame do atmosféry alebo recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu sú témy ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť a skutočné riešenia.  Študenti Fakulty architektúry STU, pod vedením doktoranda Martina Mjartana sa rozhodli vytvoriť umelecké dielo z odpadu za účelom vzdelania spoločnosti prostredníctvom umenia o kritickom stave znečistenia životného prostredia.

Výnimočné spojenie Fakulty architektúry STU a spoločnosti REDOX s.r.o.,

Za účelom tvorby umeleckého diela sa fakulta rozhodla osloviť spoločnosť REDOX s.r.o. z Lučenca, ktorá je rešpektovaným lídrom na trhu komunálnej techniky,   ktorá 16 rokov úspešne podniká v odpadovom hospodárstve. REDOX poskytol škole materiálno technické zabezpečenie, priestory, ubytovanie pre študentov a zdroje potrebné na tvorbu umeleckého diela.  Téma ktorá sa zvolila pri tvorbe umenia nesie názov čistý a špinavý.

„Naša téma poukazuje na jasnú voľbu každého z nás v akom prostredí chceme žiť.  V čistom alebo špinavom, a aký odkaz zanecháme budúcim generáciam a aký postoj zvolíme k odpadu ktorý ako spoločnosť vytvárame“, hovorí Martin Mjartan doktorand fakulty architektúry STU.

Dielo sa tvorilo v priestoroch spoločnosti REDOX v centrále Lučenci od 5.-11. novembra 2018, pričom sa využíval nepotrebný kovový odpad z miestnej skládky a starých náhradných dielov vozidiel na zvoz odpadu. Študenti Natália Jurčíková, Matej Čička a Matúš Kurdel pod vedením Martina Mjartana ukázali mimoriadnu tvorivosť, fantáziu  a odhodlanie pri tvorbe diela z odpadu. Výsledok ich úsilia pripomína tvarom „cibuľu“, ktorá je zo spodnej časti špinavá a z vrchu naleštená a čistá. Dielo sa snaží tiež poukázať na nevyužívanie odpadu ako komodity a pomalé budovanie reprodukovateľného priemyslu. „Správne nakladanie s odpadom a jeho využite bude čoraz dôležitejšie. Musíme preto hľadať dlhodobé riešenia najmä s ohľadom na životné prostredie a tiež rozpočet miest a obcí. Vážime si oslovenie do tohto projektu zo strany fakulty STU, problematika odpadov si skutočne vyžaduje väčšiu pozornosť, preto sme ich radi podporili“, dopĺňa JUDr. Roman Malček, majiteľ spoločnosti REDOX s.r.o. V najbližšom období bude putovať dielo na výstavu nielen do škôl ale aj do galérií na Slovensku a v Čechách. Záujemcovia o netradičné umenie si ho tak môžu pozrieť zblízka. Termíny výstav nájdete čoskoro na facebooku Fakulty architektúry STU a spoločnosti REDOX.

https://www1.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/sikovni-studenti-vytvorili-unikatne-umelecke-dielo-odpadu