ODOVZDANIE VOZIDIEL PRE SPOLOČNOSŤ MARIUS PEDERSEN A.S. TRENČÍN

ODOVZDANIE ZAMETAČA FAUN VIAJET PRE MESTO ŠAHY
11. februára 2019
ŠTUDENTI VYTVORILI UNIKÁTNE UMELECKÉ DIELO Z ODPADU. (ČOSKORO VYSTAVENÉ V PRIESTOROCH FAKULTY)
20. februára 2019

Dňa 18.02.2019 boli odovzdané vozidlá s nadstavbami FAUN Variopress pre spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Trenčín – prevádzka Trenčín, Zvolen a Mochovce.