UPRACME (SI) SLOVENSKO A SVETOVÝ ČISTIACI DEŇ 2018