TÝŽDENNÍK TREND: POROVNANIE NADSTAVIEB NA ZVOZ ODPADU.