REDOX s.r.o.

Zodvihni ma! Ďalšie varianty vyklápača pre bočné vyklápanie

Od veľtržného Debutu na IFAT 2014 nový ZIDEPRESS úspešné dejiny. Postupne je a bolo korunovaných už niekoľko vozidiel v revíri uvedením značky zákazkou na 13 vozidiel pre zväz odpadového hospodárstva ( ZAW) donau- Wald.

Tím ZAW Donau je zodpovedný za likvidáciu odpadu viac ako 220.000 domácností v Dolnom Bavorsku. ZAW sa rozhodol pre nasledovné vybavenie v SIDERPRESSE.

Vyklápač
C1100 pre nádoby s objemom 1,1 m3,a dvojkolesových nádob a 240 l.
Po zablokovaní hrebeňovej lišty môžu byť nádoby na želanie centrované alebo automaticky navesené.

MOŽNOSTI:

  • kamerový balík „ Birdview“
  • kamera na kontrolu vozidiel v protismere
  • možnosť získavania energie cez inteligentný manažment hydraulického zariadenia
  • špeciálne vybavenie zbernej vane sáčkov, integrovanej vo výťahovom systéme

FAUN-servisný balík
Vozidlá sprevádza plný servis služieb FAUN. Mobilný servisný technika FAUN je vždy v tíme od ZAW k dispozícii.

Rozhodnutia pre FAUN:
Efektívne vozidlo s technicky širokosiahlym a presvedčivým servisným konceptom.

Revíry: Krajinské okresy Passau a Regen
Frakcie: domový odpad, bio a papier

Popri vyklápači C 1100 dopĺňajú ďalšie varianty programu FAUN vyklápačov pre nakladanie z boku:

SIDEPRESS F 3000

  • Ideálny pre stacionárne veľké kontajnery
  • koncipovaný pre kontajnery do 3,2 m3
  • samo - centrovateľné zdvíhacie ramená
  • ako alternatíva juhoeurópskych kontajnerov

Výhoda: Viac objemu na riadiacom zariadení, nakoľko sa využíva kompletná hĺbka vozidla

  • kontajnery sa dvíhajú z vnútornej strany kontajneru a nie zvonku

SIDEPRESS s GRAbber so sponovým zdvihom

Ďalšou variantou zdvihu je „ Grabber“ so sponovým zdvihom, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre krajiny Beneluxu alebo exportné trhy.

Pre každé použitie správneho SIDERPRESSU: Trafte sa do výberu.

Claudia Schaue

Zodvihni ma! Ďalšie varianty vyklápača pre bočné vyklápanie