REDOX s.r.o.

Odovzdanie kompaktora TANA pre OZON Hanušovce

Dňa 04.12.2013 bol odovzdaný kompaktor TANA E 320 spoločnosti EKOFIN Slovakia a.s., pre skládku odpadov OZON Hanušovce

Odovzdanie kompaktora TANA pre OZON Hanušovce
Odovzdanie kompaktora TANA pre OZON Hanušovce
Odovzdanie kompaktora TANA pre OZON Hanušovce
Odovzdanie kompaktora TANA pre OZON Hanušovce
Odovzdanie kompaktora TANA pre OZON Hanušovce