REDOX s.r.o.

Vymenovanie nového výkonného riaditeľa spoločnosti REDOX s.r.o.

JUDr. Roman Malček vymenoval k 01.09.2013 výkonného riaditeľa spoločnosti Ing. Richarda Drábika, ktorý pracuje v REDOXe už od roku 2003 a preberá takpovediac na svoje plecia rovným dielom s JUDr. Malčekom vedenie spoločnosti.