REDOX s.r.o.

Odovzdanie kompaktora TANA Gx260 pre spoločnosť EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa

Dňa 26.07.2012 bol odovzdaný kompaktor TANA Gx260 pre spoločnosť EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa.

Odovzdanie kompaktora TANA Gx260 pre spoločnosť EKOS spol. s.r.o
Odovzdanie kompaktora TANA Gx260 pre spoločnosť EKOS spol. s.r.o
Odovzdanie kompaktora TANA Gx260 pre spoločnosť EKOS spol. s.r.o
Odovzdanie kompaktora TANA Gx260 pre spoločnosť EKOS spol. s.r.o
Odovzdanie kompaktora TANA Gx260 pre spoločnosť EKOS spol. s.r.o
Odovzdanie kompaktora TANA Gx260 pre spoločnosť EKOS spol. s.r.o
Odovzdanie kompaktora TANA Gx260 pre spoločnosť EKOS spol. s.r.o
Odovzdanie kompaktora TANA Gx260 pre spoločnosť EKOS spol. s.r.o
Odovzdanie kompaktora TANA Gx260 pre spoločnosť EKOS spol. s.r.o