REDOX s.r.o.

Odovzdanie kompaktora TANA G 320 pre Mesto Michalovce

Dňa 26.01.2012 bol odovzdaný kompaktor TANA G 320 pre Mesto Michalovce.

Odovzdanie kompaktora TANA G 320 pre Mesto Michalovce
Odovzdanie kompaktora TANA G 320 pre Mesto Michalovce
Odovzdanie kompaktora TANA G 320 pre Mesto Michalovce