REDOX s.r.o.

Odovzdanie kompaktora TANA Gx260 pre TS Třeboň

Dňa 26.01.2012 bol odovzdaný kompaktor TANA Gx260 pre Technické služby Třeboň s.r.o.

Odovzdanie kompaktora TANA Gx260 pre TS Třeboň
Odovzdanie kompaktora TANA Gx260 pre TS Třeboň
Odovzdanie kompaktora TANA Gx260 pre TS Třeboň
Odovzdanie kompaktora TANA Gx260 pre TS Třeboň
Odovzdanie kompaktora TANA Gx260 pre TS Třeboň
Odovzdanie kompaktora TANA Gx260 pre TS Třeboň