REDOX s.r.o.

Odovzdanie kompaktora TANA

Dňa 25.10.2016 bol odovzdaný kompaktor TANA E 260 pre Verejnoprospešné služby Snina.
Novinky / Odovzdanie kompaktora TANA
Novinky / Odovzdanie kompaktora TANA
Novinky / Odovzdanie kompaktora TANA
Novinky / Odovzdanie kompaktora TANA