REDOX s.r.o.

Odovzdanie cestných zametačov s pohonom na zemný plyn pre mesto Žiar nad Hronom

Dňa 10.11.2011 sme mestu Žiar nad Hronom odovzdali do užívania cestné zametače s pohonom na zemný plyn. Ide o prvé vozidlá tohto druhu na území SR. Podvozky Mercedes Benz Econic a nadstavby FAUN Viajet 6RH boli dodané v rámci projektu „ Zlepšenie kvality ovzdušia v Žiari nad Hronom“

Odovzdanie cestných zametačov s pohonom na zemný plyn pre mesto
Odovzdanie cestných zametačov s pohonom na zemný plyn pre mesto
Odovzdanie cestných zametačov s pohonom na zemný plyn pre mesto
Odovzdanie cestných zametačov s pohonom na zemný plyn pre mesto
Odovzdanie cestných zametačov s pohonom na zemný plyn pre mesto