REDOX s.r.o.

Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj

Odovzdanie 8 ks vozidiel v rámci projektu „Zlepšovanie kvality ovzdušia v Trenčianskom samosprávnom kraji“ Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia

  • Veľký zametač VIAJET 6 R/LM-X na podvozku Mercedes ACTROS 1841 AK 5 ks
  • Malý podvozok UNIMOG U 400 s cisternou MK – 4 3 ks
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj