REDOX s.r.o.

Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky

V priebehu roka 2010 sme odovzdali na slovenský trh niekoľko noviniek:

  • marec 2010 - vozidlá na zvoz odpadu s pohonom na zemný plyn pre mesto Žiar nad Hronom
  • apríl 2010 - mobilná umývačka One-Stop nádob pre mesto Snina
  • jún 2010 - vozidlo na zvoz separovaného odpadu z dvoma nezávislými systémami lineárneho lisovania odpadu pre mesto Ružomberok

Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky
Uvedenie noviniek na trh Slovenskej republiky