REDOX s.r.o.

Odovzdanie vozidiel na zvoz odpadu s pohonom na zemný plyn

Dňa 19.03.2010 sme mestu Žiar nad Hronom slávnostne odovzdali do užívania vozidlá na zvoz odpadu s pohonom na zemný plyn. Ide o prvé vozidlá tohto druhu na území SR. Podvozky Mercedes Benz Econic a nadstavby Faun Rotopress a Variopress boli dodané v rámci programu „ Intenzifikácia separovaného zberu“ za výraznej dotačnej podpory z európskych štrukturálnych fondov. Súčasťou našej dodávky pre mesto Žiar nad Hronom boli aj ďalšie zariadenia, ako: Ramenové nosiče kontajnerov, traktory s drvičmi drevného odpadu, exteriérové a interiérové nádoby na separovaný odpad...

Odovzdanie vozidiel na zvoz odpadu s pohonom na zemný plyn
Odovzdanie vozidiel na zvoz odpadu s pohonom na zemný plyn
Odovzdanie vozidiel na zvoz odpadu s pohonom na zemný plyn
Odovzdanie vozidiel na zvoz odpadu s pohonom na zemný plyn
Odovzdanie vozidiel na zvoz odpadu s pohonom na zemný plyn
Odovzdanie vozidiel na zvoz odpadu s pohonom na zemný plyn
Odovzdanie vozidiel na zvoz odpadu s pohonom na zemný plyn
Odovzdanie vozidiel na zvoz odpadu s pohonom na zemný plyn