REDOX s.r.o.

PRO EKO – 5. výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov, 21.4. - 24.4.2009

V dňoch 21.4. - 24.4.2009 sa v priestoroch výstaviska BB EXPO v Banskej Bystrici, konala 5.výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov.

PRO EKO – 5. výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov, 21.4. -