REDOX s.r.o.

Konferencia X. Banskoštiavnické dni, 8.10. - 10.10.2008

V dňoch 8.10. - 10.10.2008 sa konal 10.ročník konferencie Banskoštiavnické dni. Jedna z tém bola zameraná na problematiku komunálneho odpadu, separáciu a recykláciu. Zazneli prednášky o význame Recyklačného fondu pre separáciu a recykláciu na Slovensku. V piatok doobeda sa na námestí svätej Trojice konala výstava komunálnej techniky na ktorej vystavovala aj naša spoločnosť.

Konferencia X. Banskoštiavnické dni, 8.10. - 10.10.2008
Konferencia X. Banskoštiavnické dni, 8.10. - 10.10.2008
Konferencia X. Banskoštiavnické dni, 8.10. - 10.10.2008